Sep 8, 2011

Our beautiful islands, our future

Kemm il-darba ġratilna li nindunaw bil-ġmiel ta’ madwarna meta naraw xi ritratti? Dan għaliex ħafna minna nieħdu kollox for granted. Żgur li dan hu s-sentiment ta’ kull min qed iħares lejn in-numru ta’ billboards b’xeni mill-isbaħ ta’ pajjiżna li bħalissa qed isebbħu t-toroq tagħna. Tabilħaqq li l-messaġġ ‘Ħobb lil pajjiżek, Żommu nadif’ huwa mill-aktar adattat bħala messaġġ għal din il-kampanja.

Tara xeni ta’ pajjiżna li jsaħħruk. Ritratti mill-isbaħ, uhud minnhom anke 360 degree photos, li jwasslu l-messaġġ. Din il-kampanja hija inizjattiva ta’ kumpanija privata u rrid nghidilhom prosit ghall-inizjattiva li hadu. Laqatni l-fatt li f’din il-kampanja qed jieħdu sehem taħlita ta’ kumpaniji privati, Ministeri u entitajiet tal-Gvern.

Dan wahdu wkoll jibghat messaġġ mill-aktar importanti: ir-responsabbilta’ biex inħarsu pajjizna hija ta’ kulħadd. Din il-kampanja qed turi wkoll il-ħemel xogħol li sar fit-tisbiħ ta’ pajjiżna. Xogħol ta’ proġetti ġodda, proġetti ta’ restawr tal-wirt storiku ta’ pajjiżna, spazji pubblici komdi ghall-familji huma fost ix-xeni li qed isebbħu dawn il-billboards.

Fuq perjodu ta’ tlett xhur huwa maħsub li jkun hemm mad-90 billboard f’kampanja li żgur qed twassal il-messaġġ b’mod mill-aktar effettiv. Pajjiżna sabiħ u jeħtieġ li nkomplu ngħożżuh biex uliedna wkoll ikunu jistgħu anke huma jgħidu ‘Our beautiful islands, our future’.

No comments: