Oct 4, 2012

Malta vs GrecjaKont qed naqra l-proposti tal-budget għas-sena 2013 li ressaq il-Gvern Grieg għad-diskussjoni fil-parlament Grieg.  Budget li huwa ritratt tal-qagħda imwiegħra ta’ dan il-pajjiż.  Fost il-miżuri iebsin li qed jiġu proposti hemm it-tnaqqis tad-deficit minn 6.6.% għal 4.2% tal-Prodott Gross Domestiku (GDP) u dan b’numru ta’ miżuri li jinkludu tnaqqis drastiku fil-pagi tas-servizz pubbliku u fil-pensjonijiet, tnaqqis fil-ħlasijiet ta’ sigurta’ soċjali, tnaqqis fin-nefqa fuq l-edukazzjoni, saħħa u difiża.  Qed jiġu proposti wkoll riforma fiskali oħra inkluz li l-eta’ tal-pensjoni titla’ minn 65 għal 67 sena. 
 
Dan il-budget huwa parti minn programm vast ta’ awsterita’ li jkopri s-snin 2013-2014 u li jrid ikun maqbul mal-Kummissjoni Ewropea, mal-Bank Ċentrali Ewropew u mal-Fond Monetarju Dinji (IMF).  Ma rridux ninsew li l-Grecja diġa wkoll fix-xhur li għaddew żiedet l-income tax u żiedet ukoll it-taxxa fuq il-propjeta’. Meta jgħoddu magħhom il-miżuri li se jittieħdu issa l-ekonomisti qed ibassru li l-ekonomija Griega se tickien għas-sitt sena konsekuttiva b’4% oħra ! 
 
Din hi r-realta’ madwarna, fuq l-għatba ta’ biebna.  Taqra dan kollu, u tgħid min jaf kemm jixtiequ l-Griegi li l-akbar problemi tagħhom il-“kriżijiet” tagħna !  Dak li xi kultant naqraw bħala problemi kbar tagħna huma nsinifikanti ħdejn dak  li cittadini oħra qed ikollhom iħabtu wicchom magħhom f’pajjiżi oħra.  Dan ma jfissirx li kollox ward u żgħar f’pajjiżna, imma tajjeb li l-problemi tagħna npoġġuhom f’kuntest.

No comments: