Aug 17, 2008

Nsellimlek Joe

Din il-gimgha halliena Joe Mercieca, lecturer magħruf tal-ġurnaliżmu, u wieħed mill-ġurnalisti veterani. Joe ħadem fost l-oħrajn għal 16-il sena sħaħ ma' The Times. Joe, li miet fl-eta' ta' 63 sena, mhux biss kien jagħti lectures fil-Komunikazzjoni fl-Universita' ta' Malta iżda serva wkoll bħala Koordinatur ta' l-Istudji tal-Ġurnalizmu fiċ-Ċentru għat-Teknoloġija tal-Komunikazzjoni fl-istess Universita'.

Ili naf lil Joe minn mindu kelli xi 16-il sena meta bdejt inkun attiv fl-SDM. Kont immur l-Ambaxxata Amerikana, fejn huwa kien jahdem bhala Ufficjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi, nissellef xi kotba jew materjal viziv iehor u kont niehu gost inkellmu. Kien jitkellem b'passjoni izda car u korrett fi kliemu. Kellu pinna mirquma u trasparenti.

Bqajt okkazjonalment inzomm kuntatt mieghu. L-akbar dizappunt li kellu kien dak li fil-perjodu li kien Kap tat-Taqsima tal-Aħbarijiet tal-PBS ma kienx irnexxielu jirriforma dik li kienet bejta ta' gurnalista b'agenda favur il-partit Laburista. Ma riedx jibni newsroom li tara kulur wiehed izda ried li l-gurnalisti tal-PBS, kif qalet gurnalista tal-PBS stess, "to report simply, without inventions, without omissions, everything that is true". Dak iz-zmien Joe ghadda minn zmien difficli anke ghax kien hemm min fetah il-kanuni tieghu fuqu.

No comments: