Aug 17, 2008

Phelps il-Bullet

Michael Phelps dalghodu rebah it-tmien medalja tad-deheb tieghu fl-Olympics ta' Beijing biex issa kiser ir-rekord ta' Mark Spitz li kien rebhah 7 fl-1972. Dalghodu rebah bhala parti minn team fil-4x100m medley. S'issa rebha b'kollox 14-il midalja tad-deheb fl-Olimpiadi, 16 b'kollox.

Kienet tigrija li poggiet lil Phelps ta' 23 sena fl-istorja tal-Olimpiadi, ghallanqas dawk moderni. It-team Amerikan qiesu ried jaghmilha bil-kbir ghax irnexxielu ukoll jistabbilixxi world record time b'hin ta' 3 minuti u 29.34 secondi. Il-midalja finali tieghu ma kenitx minghajr diffikulta. Qabez ghat-third leg tal-butterfly bit-team Amerikan fit-tielet post imma rnexxielu jgibhom fil-vantagg.

Ghogobni l-kumment ta' Phelps wara t-tigrija : "Nothing is impossible. With so many people saying it couldn't be done, all it takes is an imagination." Xi spirtu dak ! Ghandu kuragg aktar u aktar meta tiftakar li Michael meta kien teenager kien ibghati mill-Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Fl-Olimpiadi ta' Sydney fl-2000 fl-eta' ta' 15-il sena kien sar l-izghar ghawwiem Amerikan li qatt irraprezenta lil pajjizu.

Phelps maghruf bhala l-Baltimore Bullet fl-eta' ta' 23 sena, ghandu futur quddiemu. Ghadu zghir bizzejjed biex izid ir-rebh ta' aktar midalji ma' ghonqu fl-Olimpiadi ta' Londra tal-2012 !

1 comment:

Tony said...

Ghaziz George,

Qed niktiblek biex infakkrek li bhala President tal-FRIENDS OF AUSTRALIA ASSOCIATION, nixtieq li nhawlu numru ta' sigar fl-ewwel okkazjoni li jkollok.
Nistenna twegiba kmieni kemm jista' jkun.
Inselli ghalik.

Tony C. Cutajar