Sep 18, 2008

Falza stikka

Wara break mhux hazin, back to blog ! Nhar il-ħadd li għadda l-gurnal tal-MLP Il-Kullħadd ppublika b’tant prominenza storja li allegat li fil-mizbla tal-Magħtab dieħel ammont ta’ skart iġġenerat mill-industrija tal-kostruzzjoni. Din l-allegazzjoni ġiet ripetuta wkoll fil-ġurnal elettroniku tal-MLP, MaltaStar.com.

Din is-suppost scoop mhi xejn ħlief hlieqa nfondata! It-trakkijiet kienu qegħdin iġorru tafal u mhux materjal tal-bini. Tajjeb wiehed ikun jaf li biex isiru l-engineered landfills wiehed irid jaghmel 5 saffi ta' protezzjoni li wiehed minnhom jista jkun GCL (Geosyntetic Clay Liner) jew tafal. Dan il-GCL jinxtara €5 ghal kull metru kwadru ! Biex tifranka l-flus imma fl-istess hin l-istess protezzjoni il-WasteServ tiprova kemm jista jkun tutilizza t-tafal naturali li jiswa anqas.

Peress li f’Malta m'hawnx hafna siti minn fejn jista’ jinqala’ dan it-tafal, u wiehed mhux dejjem isibu meta jkollu bzonnu, WasteServ hafna drabi tixtri dak li ssib fis-suq lokali li jkun qed jinqala minn postijiet li jkunu qed ikunu skavati. Għal dan il-ghan, u peress li dan il-materjal għandu valur għall-engineering tal-landfills, WasteServ ma timponiex ħlas talli jinġieb u jitwassal fuq is-sit tal-WasteServ. Infatti, t-tafal diġa beda jidħol għal dan l-iskop, u bejn Jannar u llum intuzaw madwar 61,000 elf tunnellata ta’ tafal.

Niddejjaq li l-Opposizzjoni sa llum ghad ma tridx taccetta l-bidla kbira li sar f'pajjizna f'dan il-qasam. Dak li sar ma sarx ghan-Nazzjonalisti izda sar ghal kulhadd. Kull ma kellu jaghmel il-gurnalist qabel ma jharbex, kien li jiccekkja l-fatti.

No comments: