Feb 19, 2010

Opposizzjoni bla kontenut

Sena ilu meta hrigna ghall-konsultazzjoni pubblika it-Tieni Strategija Nazzjonali ghall-Immanigjar tal-Iskart, il-Kap tal-Opposizzjoni kien habbar fil-Konferenza Generali tal-PL li "il-PL kien waqqaf team ta' esperti biex jghinu jaghti opinjoni fuq din l-Istrategija". Il-perjodu ta' Konsultazzjoni Pubblika ghalaq u ghaddiet aktar minn sena u s'issa ma smajna b'xejn. Skiet perfett !

La ppublikat il-‘konklużjonijiet’ ta' dan is-suppost team ta' esperti u wisq anqas l-ismijiet tas-suppost esperti. Transparency in action a la PL ! Posizzjoni bhal din malajr turik kemm il-bidliet fil-PL huma verament kosmetici. Partit li jilghan ghall-gallerija imma meta taghsar ma ssib xejn kontenut. Jekk verament l-Opposizzjoni trid tghin fid-diskussjoni nazzjonali dwar l-Immanigjar tal-Iskart, l-input taghha imissha taghtu fil-perjodu tal-Konsultazzjoni Pubblika. Hekk għamel kull min hu ġenwin, serju u jrid verament jikkontribwixxi għal diskussjoni matura fuq dan is-suggett tant sensittiv ghal pajjizna. Dak hu d-dmir taghha bhala Opposizzjoni, bhala partit li suppost huwa alternattiva ghall-Gvern.

Izda minflok issa qalulna li se jaghtu l-input taghhom meta se nressaq id-dokument finali ghad-diskussjoni fil-Parlament ! Din l-attitudni fiha element qawwi ta' arroganza politika. Huwa faċli li l-Oppożizzjoni titkellem dwar l-accountability ta’ ħaddieħor, imma mbaghad tirrinunzja ghar-responsabilitajiet taghha.
Meta f'Jannar 2009 varajt l-Abbozz tal-Istrategija "Aktar Enerġija Nadifa mill-Iskart" kont ghidt "Għalkemm għandna viżjoni ċara u bi proposti konkreti, ma rridux nimxu waħedna. Irridu proċess ta’ konsultazzjoni wiesa’ u li jinkludi lil kulħadd bil-għan li fil-mument tal-implimentazzjoni jkollna kunsens nazzjonali." Jidher li dak l-appell waqa fuq il-widnejn torox tal-Opposizzjoni. L-Opposizzjoni trid tibqa tahrab mir-realta'. Minkejja l-progress li ghamilna f'dan il-qasam, allavolja sibna t-tfixkil mill-Opposizzjoni, pajjizna ghandu bzonn faċilitajiet ohra li jgħinuna nimmassimizzaw l-energija li kapaci nirkupraw mill-iskart, li fil-fatt jista jlahhaq mal-4% tal-energija taghna.

No comments: