Feb 8, 2010

Xjenza u Teknologija fil-pjazez

Carl Sagan darba qal "Can there be a genuine bridge built between science and the people that can explain in a good way the methodology and results of science ? I am not sure why people aren't interested in science a little more - lack of interest, of childhood/adolescent exposure through the educational system, of ignorance. But whatever the reason, it appears that people have to have a 'hook' in presentation to gain their interest." Naqbel mija fil-mija. Biex aktar zghazagh jersqu biex jaghzlu x-xjenzi hemm bzonn niprezentaw ix-xjenza b'mod interessanti. Kien ghalhekk li wara s-success li kellna tax-Science Fest fl-Universita' f'Novembru li ghadda, issa ddecidejna li niehdu x-Xjenza u t-Teknologija fil-pjazez ta' pajjizna.

Sitt lokalitajiet laqghu l-istedina tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknologija (MCST), sabiex jilqghu fil-pjazez taghhom wirja li turi b’mod sempliċi u prattiku it-teknoloġiji u fenomeni tax-xjenza. Bdejna il-bierah gewwa San Gwann. Se nkomplu fil-gimghat li gejjin gewwa San Pawl il-Bahar, M'Scala, Imqabba, Mtarfa u Xagħra, Ghawdex. B'hekk nesponu kemm nistgħu x-xjenza u t-teknologija lil aktar zghazagh halli dawn jaghzlu x-xjenzi u jahtfu l-opportunitajiet ta' xoghol li pajjizna qed joffri f'dawn l-oqsma. Ibda mill-industrija tal-farmacewtika, l-industrija tal-manutenzjoni tal-ajruplani, tal-informatika u tal-enerġija alternattiva.

Il-messaġġ li nridu kontinwament inwasslu hu "Science is fun, Science is for everyone." Biex inkomplu nwasslu dan il-messaġġ hemm bzonn li f'pajjizna mhux biss ikollna okkazzjonjiet bhal dawn imma jkollna centru interattiv permanenti għax-xjenza u t-teknoloġija biex necitaw lit-tfal, liz-zghazagh u lil poplu kollu fuq is-sabih tax-xjenza u dak kollu li jdawwarna. Irridu naghmlu dan permezz ta' esibiti li jqajjmu nteress biex wiehed jifhem anke l-principji bazici tax-xjenza u tonqos il-biza li ghad ghandna fis-socjeta' ghax-xjenza u teknologija.

No comments: