Jun 12, 2012

Maghtab - Simbolu ta' politika ambjentali serja

Għaddew erba’ snin mill-wegħda li anke l-Magħtab iwarrad.  Wegħda li b’investiment ta’ miljuni ta’ Ewro, u bi pjan ċar qed titwettaq u anke bdiet tagħt l-ewwel riżultati viżibli.  Viżibli anke għax sa llum ħafna mix-xogħol kien għaddej ġo l-muntanja tal-miżbla magħluqa tal-Magħtab.  Wara li konna caqlaqna madwar 700,000 tunnellata ta’ materjal biex il-ġnub tal-muntanja ma jcedux, konna nstallajna madwar 400 bir tal-ħadid u 55km ta’ pajpijiet biex jinqabdu  l-gassijiet u jiġu trattati billi jinħarqu f’temperatura ta’ ‘l fuq minn 1000 deg Cent. Dawn ir-riżultati wasslu biex id-diossina fl-arja tal-madwar tonqos b'99%. 

Ċert li l-mijiet li ta’ kuljum jużaw it-Triq tal-Kosta issa qed jinnutaw il-progress sinifikanti li sar.  Bħalissa għaddej xogħol biex isir wiċċ sħiħ jew aħjar capping biex ineħħi ic-cans li joħorġu gassijiet bejn bir u ieħor.  Barra hekk qed jinbnew 11-il km ta’ ħitan tas-sejjieħ, 37 planting cells, ħalli jitħawlu eluf ta’ siġar u pjanti.  Barra hekk qed jinbena ġibjun biex jaħżen l-ilma għat-tisqija. 

Waqt li akkumpanjat lill-Prim Ministru fi żjara fis-sit fejn għaddej ix-xogħol, kellna ċans nispjegaw lill-ġurnalisti kif s’issa diġa ntefqu mad-9 Miljun Euro u mistenni jintefqu mas- €16-il miljun oħra.  Dan il-proġett qed isir fuq spazju kbir daqs 50 ground tal-football u huwa ppjanat li l-ewwel fażi tal-landscaping tkun lesta sa’ Ottubru 2012.  Fl-2013 tibda l-konkluzjoni tal-proċess li l-Magħtab tinbidel f’park għall-familji fejn isiru faċilitajiet għat-tfal u l-familji u jkun hemm iċ-ċertifikazzjoni li l-post jista’ jintuża bħala park.

Int u ddur fil-Magħtab qajla temmen li sal-2004 dan is-sit kien l-akbar ġerħa ambjentali ta’ pajjiżna.  Dan hu eżempju ieħor fil-prattika ta’ kif qed intejbu l-kwalita’ tal-ħajja għal uliedna u l-familji tagħna anke billi nroddu lura din l-art lura lin-nies bħala post ġdid ta’ rikreazzjoni.  U dan stajna nagħmluh anke għax investejna f’engineered landfill ħalli pajjiżna ma jerġax jirrepeti l-iżbalji li wettaq meta ħoloq il-famuża muntanja tal-Magħtab.

No comments: