Nov 2, 2012

Bla Sustanza

Din il-ġimgħa ħadt sehem fi programm ‘Fis-Sustanza’ fuq l-istazzjon tat-televiżjoni tal-Oppożizzjoni li tratta s-settur tal-enerġija.  Programm li reġa fakkar lil kull min rah, dwar il-baħħ tal-Oppożizzjoni f’dan is-settur tant kruċjali, l-istess bħall-baħħ fis-setturi l-oħrajn kollha mportanti għal pajjiżna.  Ir-rappreżentanta tal-Oppożizzjoni fil-programm, Marlene Farrugia, li bilkemm tkelmet, irrepetit l-proposti nejjin li xbajna nisimgħu mill-Oppożizzjoni.  Partit li suppost jitwemmen li se jraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma mingħajr ma jgħid kif.  Staqsejtha 3 mistoqsijiet: Kif, B’kemm u Meta trahhsuhom d-dawl u l-ilma ? Ma wigbitx.  Qalet biss “dik prerogattiva tal-Leader tagħna.”!
 
Dan kollu minn Partit li qabel l-elezzjoni tal-1996 ukoll kien wiegħed li se jraħħas id-dawl, l-ilma u saħansitra t-telefon. Imbagħad meta rebaħ l-elezzjoni u l-prezz taż-żejt kien ta’ tnax-il dollaru kull barmil (mhux 120 dollaru kif inhu llum) sploda l-kontijiet tad-dawl u l-ilma u saħansitra għamel taxxa fuq id-drenaġġ.  
 
Mhux biss u agħar minn hekk, fl-istess programm smajt argumenti li huma totalment skorretti.  Bħal per eżempju li l-ispiża għall-ġarr tal-iskart iġġenerat mill-filters tal-impjant il-ġdid tal-power station ma ġietx kalkulata fil-prezz finali.  Dan mhux minnu.  Imma jibqghu jiżirgħu l-qerq u d-dubji.   Imbagħad meta ppreżentajt il-livelli tat-tniġġiż ta’ dan l-impjant waqt il-perjodu ta’ prova u urejt bil-fatti kif dawn huma ferm anqas minn dak li jindika l-permess ambjentali, tisma wieħed mill-partecipanti jgħidlek “Fil-bidu mhux bilfors hekk!”.  Inkredibbli.   Ma jafx li llum jeżisti kontroll fuq livelli mposti mill-permess ambjentali, li jissejjaħ IPPC u trid timxi magħhom waqt l-operat tal-impjant fil-perjodu kollu.  U trid tagħmel il-manutenzjoni meħtieġa biex tibqa taħt dawk il-livelli.  Imbagħad ikollok xi Leo Brincat li jikritikana li nagħmlu wisq manutenzjoni fuq l-inceneratur tal-Marsa.  You never win !  
 
Personalment kelli esperjenza oħra simili dan l-aħħar meta ħadt sehem fil-programm ‘Iswed fuq l-Abjad’ fuq Net Television.  Dakinhar kelli żewġ rappreżentanti tal-Opposizzjoni, Charles Buhagiar u Gavin Gulia. Dan tal-aħħar ħareġ b’waħda li żgur ma tistax titwemmen. Qal li l-proġetti issa bdew għax ġejja l-elezzjoni !  Kont pront wiġibtu:  Din lanqas lill-uliedek ma tbellaha għax huma stess jmorru fil-postijiet li kkrejajna.  U fuq x’jagħmlu huma aktar minna: Xejn ! 

No comments: