Nov 27, 2012

Favur il-ħajja


Il-liġi dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni Umani, jew kif nafuha aħjar, tal-IVF, issa hija approvata mill-istadji kollha tal-Parlament anke wara diskussjoni ntensiva ma’ diversi għaqdiet li jaħdmu favur il-ħajja, ma’ professjonisti, tobba u esperti fl-etika.  B’sodisfazzjon ninnota kif il-Gvern insista fuq prinċipji ewlenin u li dawn issa qegħdin fil-liġi. 
 
L-ewwel, il-ħarsien tal-ħajja umana sa’ mill-bidunett.  Dan Gvern favur il-ħajja u permezz ta’ din il-liġi se titħares il-ħajja tal-embrijun uman li jiġi konċeput bl-IVF. Koppja li għal xi raġuni ma jkunx jista’ jkollha tfal b’mod naturali, xorta waħda jkunu jistghu jkollhom it-tfal u jsiru genituri - dan minghajr ma jkun hemm effett negattiv fuq il-hajja tal-embrijuni li jigu konceputi bl-IVF. U l-IVF ma ssirx bla limiti u bla kontroll ghad-detriment tal-koppja nvoluta, ta’ wahda mill-partijiet jew tal-embrijuni.  Ghalhekk l-IVF se jigi regolamentat.
 
It-tieni prinċipju li hu l-ħolqien ta’ opportunita’ u tama għall-ġenituri li ma jistax ikollhom tfal b’mod naturali biex ikunu jistgħu jirrikorru għal metodi ta’ prokreazzjoni assistita.  L-IVF se jibda jingħata b’xejn mill-Isptar Mater Dei mis-sena d-dieħla.  Dan se jingħata lill-koppji miżżewġa u lill-koppji; mara u raġel; li huma f’relazzjoni stabbli.  Il-koppja tkun trid tagħti l-kunsens tagħha bil-miktub.  
 
Min jikser il-ligi jista’ jeħel multa sa 70,000 u sa 7 snin ħabs.  L-iffriżar tal-bajd se jkun possibbli, iżda ma jistax ikun hemm iffrizar tal-embrijuni ħlief meta t-trasferiment tal-embrijun fil-ġuf tal-mara ma jkunx possibbli minħabba s-saħħa tal-omm jew fuq ordni tal-Awtorita’ dwar il-Ħarsien tal-Embrijuni sabiex tħares il-ħajja ta’ dak l-embrijun partikolari. Nirringrazzja lill-Ministri Joe Cassar u Chris Said li mexxew din il-liġi u sabu bilanċ ekwu bejn kwistjonijiet etiċi u morali filwaqt li jkun irriaffermat li dan hu Gvern favur il-ħajja.

 

No comments: