Nov 17, 2012

Digital politicsFl-1996 kont l-ewwel kandidat tal-PN li għall-elezzjoni għamilt website. F’kumment li kont tajt dak iż-żmien lill-ġurnal in-Nazzjon kont għedt; “it-teknoloġija tal-informazzjoni qed tagħti opportunita’ ta’ komunikazzjoni aktar veloċi”.  Sa dakinhar l-użu tal-internet fil-verita ma kienx għadu użat mill-massa kif inhu llum imma kien diġa sar mezz ta’ komunikazzjoni veloċi. Illum sar mezz ferm aktar effettiv biex tikkomunika u ssir taf x’qed jiġri madwarek real time ! Meta bdejt nikteb il-blog tiegħi fuq l-internet fis-sena 2007 l-idea kienet li nwassal kultant żmien dak li nkun qed inħoss u nesprimi ruħi b'din l-għodda wkoll !  
 
Illum li qed ngħixu fl-era diġitali, fejn kważi kulħadd bl-ismartphones, tablets u laptops, l-partiti wkoll għarfu jisfruttaw dawn l-għodod ta' komunikazzjoni fosthom permezz ta' Facebook, Twitter, Youtube ecc. Dan stajna narawh anke fl-aħħar elezzjoni presidenzjali amerikana fejn il-kandidati u dawk vicin tagħhom kienu jibgħatu xejn anqas minn kważi 4 emails kuljum fl-aħħar parti tal-kampanja. Il-PN għalkemm beda tard biex jisfrutta dawn l-għodod, fil-verita' għamel qabża fenominali fi żmien qasir ħafna u llum qed jisfrutthom mill-aħjar biex mhux biss jibgħat il-messaġġi tiegħu imma anke biex iwieġeb għall-kummenti u l-mistoqsijiet tal-elettorat. 
 
Dawn l-ghodod jitfgħu wkoll pressjoni fuqi. Hekk kif nispicca l-homevisits ikolli bilfors nintefa fuq il-computer biex nirrispondi l-messaġġi li jidħlu specjalment fuq Facebook apparti mill-ħafna emails li nircievi. Ovvjament apparti li nagħmel ħilti biex naġġorna l-blog u l-website tieghi www.georgepullicino.pn li issa waslet fir-raba verzjoni taghha. Fi ftit ġranet oħra se nvara waħda totalment ġdida, aktar user-friendly u aktar interattiva. Nagħmel ħilti biex kemm jista’ jkun inwieġeb malajr lil dawk li jikkomunikaw mieghi.  Naprezza kummenti ta' kuraġġ u appoġġ daqs kemm naprezza kritika kostruttiva. Xi kultant nircievi anke kummenti minn xi persuni li minflok ma jinvolvu ruħhom f'diskussjoni kostruttiva, jispiccaw jgħaddu kummenti dispreġjattivi fuq il-volum tiegħi. Jaħasra x'faqar. Imisshom jafu li jien stess niccajta fuq il-volum tiegħi stess ! Bhal certi mexxejja moħħhom aktar fil-packaging estern milli fil-kontenut tal-politika. 
 
Dawn l-għodod mhumiex kollox. L-isbaħ kuntatt huwa l-kuntatt dirett specjalment face to face fiż-żjarat fid-djar. Imma nkunu boloħ jekk ma ngħarfux jekk li llum għandna pajjiż li għandu aktar minn 134,000 abbonat għall-broadband Internet – żieda ta’ 6.3% fuq is-sena 2011.  Il-mobile phones ukoll saru komuni u r-rata ta’ penetrazzjoni telgħet għal 130.2% - qabża ta’ 10.2% fuq is-sena l-oħra. Skond l-istatistika tal-Malta Enterprise, fl-2011 kien hawn 1,625 kumpaniji tal-ICT – qabża ta’ 65.5% meta mqabbel mal-2006.  Verament socjeta' trasformata. Ma tintarafx.

No comments: