Jan 13, 2008

Kuncert tal-genn !

Il-kuncert tal-bierah filghaxija f'Dar il-Meditterran fl-okkazzjoni tal-introduzzjoni tal-Euro kien bomba ! Miriam Gauci, Joseph Calleja u l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali kienu sempliciment stupendi taht it-direzzjoni tal-Maestro Michael Laus.

Definittivament hallew toghma tajba hafna mhux biss lill-Maltin prezenti izda anke lill-mexxejja barranin.


L-interpretazzjoni ta' Miriam Gauci u Joseph Calleja ta' Parigi O Cara mill-La Traviata ta' Verdi kienet eccezzjonali. Irnexxielhom jinsgu l-vucijiet veru tajjeb u hargu l-qawwa tal-vuci taghhom.

Laqtitni hafna ukoll il-komposizzjoni Malta Suite ta' Mro.Charles Camilleri. Il-bierah l-ewwel darba li smajtha u rrid nghid li l-arrangamenti il-veru nteressanti. Il-mod kif irnexxielu jorbot flimkien dawk il-bicciet ta' muzika tradizzjonali maltija biex jaghti komposizzjoni melodjuza ta' 'l fuq minn kwarta kien veru stupend.

Grazzi hafna. Ghamiltulna gieh. Prosit !

No comments: