Feb 17, 2009

Aktar incentivi

Il-Gvern biex ikompli jħeġġeġ lill-familji jinvestu f’apparat li jnaqqas il-konsum tal-enerġija l-bierah varajna 3 skemi ta' għajnuna ghal xiri ta' :
1. solar water heaters. Kull familja se tingħata lura nofs l-ispejjeż lura sa massimu ta’ €460. Se jingħataw €2 miljun, b’hekk għandhom jibbenefikaw madwar 4,500 familja.
2. photovoltaic panels. Applikant jista jingħata 50% tal-investiment sa massimu ta’ €3,000. Minn din l-iskema se jibbenefikaw madwar 200 familja.
3. insulazzjoni tal-bjut u x-xiri ta’ ħġieġ double glazing. Se tingħata għajnuna ta’ 33% tal-ispiża sa massimu ta’ €300. Minn din l-iskema hu kkalkulat li se jibbenefikaw madwar 1,000 familja.


Sa t-tieni ġurnata mill-ftuħ ta’ dawn l-applikazzjonijiet, daħlu 279 applikazzjoni għal solar water heaters, 149 applikazzjoni għal sistemi ta’ photovoltaic panels u 13 applikazzjonijiet għall-iskema ta’ ħġieġ double glazing u insulazzjoni tal-bjut.
Hija sfortuna li f’pajjiżna anke xi ħaġa posittiva bħal din tisfa taħt il-mira tal-Opposizzjoni. Il-bieraħ il-kelliem tal-Opposizzjoni, Leo Brincat, skond kif ikkwotat minn The Times ikkritika “the confusing manner in which the schemes were introduced.” Skond hu l-Gvern ta l-impressjoni li kull min jixtri equipment bhal dan mill-1 ta’ Jannar 2009 jikwalifika għal dawn l-iskemi.

Wisq nibża li kien hu qiegħed fi stat ta’ konfużjoni. Hija ovvja li meta toħroġ skema d-data li minna persuna jkun jista jikwalifika għall-għajnuna dejjem tkun id-data minn meta dik l-iskema tkun varata biex jitnaqqas ic-cans t’abbuż.


Ghal aktar dettalji ara http://www.mra.org.mt/

No comments: