Feb 11, 2009

Rebħet l-inċertezza

Fl-elezzjonijiet li saru f’Israel fl-opinjoni tieghi ma rebaħ ħadd..anzi rebħet l-inċertezza! Elezzjonijiet li kienu karatterizzati mill-ġimgħat ta’ azzjonijiet militari li l-Israel wettaq f’Gaza u li wasslu biex biddlu r-realta politika f’Israel.

Għalkemm jidher li l-partit taċ-ċentru, il-Kadima, irnexxielu jzomm maġġoranza minima ta’ siġġu wieħed jew tnejn fil-Parlament, l-oppozizzjoni leminija tal-Likud flimkien ma’ partiti oħrajn li jimmilitaw fil-lemin estrem għandhom bizzejjed siġġijiet biex jiffurmaw Gvern ta’ koalizjoni.
L-akbar theddida gejja mill-fatt li l-partit Israel Beitenu mmexxi minn Avigdor Lieberman, li hu partit radikalment anti-Gharab, gab 15-il siggu biex sar it-tielet l-akbar partit, sahansitra b'aktar siggijiet mill-Labour.

Qed tissemma l-possibilita’ ta' twaqqif ta’ Gvern ta’ unita’ nazzjonali bejn il-partiti l-kbar, għalkemm din hija possibilita’ li ftit irnexxiet fil-passat, u ftit hemm tama li tirnexxi din id-darba.
Is-sitwazzjoni hi tali li kulħadd qed jgħid li rebaħ ! Il-poplu Lhudi jista’ jlesti lilu nnifsu għal ġimgħat t’inċertezza u stennija biex jara kif se tizvolgi s-sitwazzjoni. Li hu zgur hu li din is-sitwazzjoni mhux se tgħin biex jitkomplew l-isforzi ta’ stabbilita’ fir-reġjun. Anzi, nasal ngħid li dan kien rizultat lejn instabilita’ akbar. Jalla li jien zbaljat !

No comments: