Jun 15, 2009

Fusjoni ta' arti u xjenza

Ħadt gost ħafna dan l-aħħar meta kelli l-opportunita’ li nżur esebizzjoni ta’ pitturi mill-artista żagħżugħa Elisabeth Saguna li ttellgħet fl-Auberge d’Italie, il-Belt Valletta.

Lil Elisabeth ilni ftit żmien nafha San Giljan, pero nammetti li qabel din l-esebizzjoni kont għadni qatt ma rajt ix-xogħol artistiku tagħha. Fl-opinjoni modesta tiegħi, nemmen li Elisabeth turi versatilita’ kbira fil-qasam artistiku b’xenarju figurattiv kif ukoll astratt. Stajt nosserva wkoll kif din l-artista ikkombinat l-esperjenza professjonali taghha bhala xjentista, fix-xoghol artistiku taghha. Irnexxielha tgħaqqad l-arti max-xjenza.

Uħud mix-xogħlijiet tagħha, għalkemm jidhru astratti, huma stampa ta’ strutturi mikroskopiċi u ċelloli li jgħixu madwarna u li l-artista tarahom permezz tal-mikroskopju fix-xoghol taghha ta' kuljum. Permezz tal-mikroskopju, l-artista fetħet dinja ġdida ta’ arti li wieħed ma jista’ qatt jara b’għajnejh biss.

Nieħu gost f’attivitajiet bħal dawn li nara artisti Maltin jesebixxu x-xogħol tagħhom. Huwa pass pożittiv li binjiet pubbliċi, bħalma hi l-Berġa tal-Italja, tintuża wkoll għal dan l-iskop. Bit-talent kbir li għandna, u b’inizjattivi bħal dawn, żgur li l-arti Maltija għandha futur sabiħ quddiemha. Mill-ġdid prosit Elisabeth.

1 comment:

Krista Attard said...

I have also visited Elisabeth's exhibition at the Auberge and was really impressed. Very interesting website on www.maidstudio.org