Jun 20, 2009

Zebbug

L-attivita' tal-produzzjoni taz-zejt taż-żebbuġa f’Malta ħadet żvolta għall-aħjar f’dawn l-aħħar ħames snin. Il-Ministeru responsabli mill-agrikoltura kien strumentali sabiex din l-industrija tikber u tissaħħaħ. Fil-fatt, illum madwar Malta u Għawdex hawn mal-100,000 siġra taż-żebbuġ.

Ħafna minn dawk li qegħdin ikabbru ż-żebbuġ ġewwa Malta qegħdin jinvestu l-aktar f’żebbuġ li huwa tajjeb għall-produzzjoni taż-żejt. Il-konsumatur Malti qiegħed isir dejjem aktar interessat li jixtri żejt li jkun prodott lokalment. Dan għaliex iż-żebbuġ lokali għandu karatteristiċi aromatiċi u jippossjedi phenols u anti-oxidants li huma tajbin għas-saħħa u li ma ssibhomx f’żebbuġ imkabbar barra minn Malta.

Il-Ministeru waqqaf kumitat ghal promozzjoni tal-prodott frisk lokali li permezz tieghu kull xahar qed norganizzaw attivitajiet li jikkoncentraw fuq prodott partikolari sabiex inheggu l-konsumatur jikkonsma prodotti lokali. Il-kampanja Naturalment Malti qabdet sew issa u hu ppjanat li l-festa taz-zebbug ssir f'Settembru fil-lokalita' taz-Zejtun.

Il-bierah kelli l-opportunita' nqassam ic-certifikati lil madwar 200 persuna li attendew kors, sabiex jitgħallmu kif ikabbru u jikkuraw ahjar ż-żebbuġ. Attendew il-kors nies b'backgrounds differenti mis-socjeta' Maltija. Huma gew imharga ukoll minn esperti Taljani kif issir ż-żabra taż-żebbuġ permezz tal-aħħar teknoloġija.

No comments: