Jun 4, 2009

Ghall-erwieh !

Ghall-erwieħ! Din kienet l-espressjoni li smajt dalghodu minghand mara anzjana meta zort Pjazza Sant'Anna, f'Tas-Sliema. Minn dak li rajt u smajt, huwa evidenti li l-piazza ntoghgbot sew u verament kien hemm stennija ghaliha. Kienet ix-xewqa ta' ħafna li din il-pjazza tingħata lura lin-nies! Waqt l-attivita’ tal-ftuħ ta’ din il-pjazza il-bierah filghaxija esprimejt is-sodisfazzjon kbir tiegħi u ta’ dawk kollha li trabbew f’Tas-Sliema li erġajna qegħdin naraw din il-pjazza terġa tingħata l-ħajja ħalli titgawda mis-Sliemiżi u dawk kollha li jżuru din iż-żona kummerċjali/residenzjali.

It-triq li mxejna sabiex wasalna s’hawn ma kienetx waħda faċli, imma b’determinazzjoni u konvinzjoni tlajna t-tela’. Sa mill-2005 personalment kont tlabt lit-Taqsima tal-Propjeta’ tal-Gvern sabiex ġaladarba jiskadi c-cens ta' l-istabbiliment li okkupa l-pjazza kollha ghal ahhar 30 sena, dan ma jergax jiggedded. Kien għalhekk li apprezzajt hafna l-azzjoni tal-kollega tiegħi s-Segretarju Parlamentari Jason Azzoppardi biex nilliberaw il-pjazza !

Dan il-proġett li tlesta wkoll qabel iż-żmien previst, sar b’investiment ta’ €250,000. Bla dubju ta xejn l-aktar li jispikka f’din il-pjazza huwa l-element tal-ilma. L-ilma li jissimbolizza l-hajja u li qed jiġi nkorporat f’din il-pjazza anke ghax hawn kien hemm monument li kien ifakkar meta s-servizz tal-ilma gie estiz ghal Tas-Sliema fl-1882. Ħadt pjaċir nara dalghodu lit-tfal jilgħabu fil-funtana li għamilna fejn l-ilma jgħola minn l-art. Erħila għalihom lit-tfal biex jieħdu gost jixxarbu! U l-ommijiet nahseb diga bdew jibghatuni nsaqqa l-hass !

Disinn simili bħal din il-funtana se jkun qed ikun inkorporat ukoll fil-proġett ta’ tisbiħ ta’ pjazza ferm importanti f’pajiżna eżatament fil-qalba tal-belt Kapitali tagħna dik ta’ san Ġorġ. Dan il-proġett jibda it-tnejn li ġej wara ċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa tas-7 Giugno.

No comments: