Apr 27, 2010

Il-hazin nirbhuh bit-tajjeb

Għalkemm diffiċli biex titwemmen, irridu nammettu li hawn min hu rresponsabli u nsensittiv fostna. Ma nistax nuza aggettivi ohra ghal persuna jew persuni li kienu nvoluti fl-atti kodardi ta' tkissir ta' madwar 100 sigra fil-Foresta 2000 fil-Mellieha. Tqacctu madwar mitt sigra taz-znuber (pini) li whud minnhom kienu fihom anke tul ta' 2.5metru u aktar b'zokk ta' madwar 6cm. Sigar li kienu thawlu minn familji jew tfal. Hafna minnhom b'tabelli li ghandhom kitba tat-tfal li hawluhom. Att kodard ta' vandalizmu kontra l-ambjent u kontra uliedna.

Din mhix l-ewwel darba li s-sit tal-Foresta 2000 spiċċa fil-mira ta’ attakk vandalu. Dan hu sit li hu mmexxi b’mod konġunt mill-Gvern, permezz tad-Dipartiment tal-PARKS li jaqa’ taħt il-Ministeru tiegħi, l-Birdlife Malta u Din l-Art Ħelwa. Huwa sit għal qalb il-poplu Malti u lkoll niftakru r-risposta nkredibbli li kien hemm meta fl-istess sit kienu tqaċċtu mat-3000 siġra. Minkejja l-mizuri ta' sigurta wiehed izomm f'rasu li dan hu sit fil-miftuħ u taghmel x'taghmel dejjem se jibqalek riskju ta’ attakki simili.

L-appell tiegħi hu biex jekk xi ħadd għandu xi informazzjoni biex jgħaddiha lill-pulizija halli forsi min hu responsabbli jitressaq quddiem il-ġustizzja. Imma l-appell tieghi huwa ukoll biex ma naqtgħux qalbna. L-aqwa risposta lil dawn il-vandali tkun parteċipazzjoni akbar fl-inizjattivi ta’ afforestazzjoni. Gimgha ilu kont mistieden tieg fejn l-gharajjes iddecidew li minflok jaghtu souvenirs ghat-tieg taghhom hawlu mal-40 sigra bhala tifkira ghall-okkazzjoni taghhom. Gest sabih li jinghaqad mal-inizjattivi l-ohra tal-kampanja 34U. Il-hazin irridu nirbhulu b'gesti bhal dawn. U f'Ottubru li gej nistiednu lil pubbliku jhawwel aktar sigar gewwa l-Mellieha. M'ghaniex dubju li se nsibu hafna li jwiegbu b'mod posittiv kif dejjem sibna s'issa.

No comments: