Jul 11, 2010

Investiment ta' €2 miljun

Ix-xogħlijiet fuq il-promenade ta’ Qui-si-Sana issa kwazi huwa lest kollu. Il-promenade giet ffurmata fuq kollonnat li diga sar popolari man-nies li juzaw din iz-zona ghall-ghawm ghax tahtu jistghu jistkenna mill-qilla tax-xemx. Taħt il-promenade filwaqt li ħsibna sabiex nibnu ukoll faċilitajiet sanitarji, ċekkinna r-rampa li kienet tagħti mill-promenade l-antika għal fuq il-blat. Dan għamilnih biex filwaqt li r-rampa tibqa’ toffri aċċess għal kulħadd, ma tagħmiliex possibbli biex jinżlu l-karozzi fuq l-istess bajja. Kienet ħasra tara numru ta’ karozzi jokkupaw l-ispazju rikreativ li toffri l-bajja għan-nies. Fadal biss jitlesta t-trench ghas-servizzi li jigi taht il-promenade fil-genb tat-triq. Dan it-trench qed isir halli f’kaz li jkun hemm xi hsarat ma jkollhiex tinqala t-triq.

Mixi x-xoghol gmieli ukoll fuq l-ġnien il-gdid ta’ Qui Si Sana, li kif ħabbart ftit ilu behsiebna nsemmuh għall-ex Ministru George Bonello Dupuis. Hu xieraq li f’Ta’ Sliema jibqa’ mfakkar b’mod ħaj George. Lejn Ottubru li ġej għandna naraw lest il-ġnien li qed jinbena fuq area ferm akbar minn dak li kien hemm qabel. Dan hu ġnien b’disinn innovattiv fejn qed jinħadem fuq forma ta’ benniena sabiex kull min ikun qed ikun hemm ikun kemmxejn milqugħ mill-irjieħat qawwija li jaħkmu dan il-ftuħ.

Bħalissa qed jinbnew tliet ġibjuni taħt il-ġnien biex fihom jinħażen l-ilma li permezz tiegħu se jkun jista’ jissaqqa l-istess ġnien peress li se jkun magħmul kważi kollu kemm hu mit-turf. Dan il-ġnien se jkun qed joffri lill-familji tagħna varjazzjoni ta’ play-equipment għal etajiet differenti. Se nintroducu ukoll numru ta’ water features li jaghtu aspett frisk u haj kif urew il-bosta funtani li ghamilna fl-ahhar sentejn.

Hafna jużaw il-promenade ta’ Ta’ Sliema għal skopijiet ta’ eżerċizju fiżiku, għalhekk ħsibna biex fil-ġnien ninstallaw ukoll apparat ghal ezercizzji fizici. Bla dubju ta’ xejn dan il-ġnien se jkun qed joffi esperjenza differenti għal kull min iżuru ! Ghal dawn il-proġetti qed ninvestu maż-€2 miljun li ma huma xejn għajr investiment fil-familji, fil-pajjiż u fil-prodott turistiku li aħna noffru.

No comments: