Feb 8, 2011

Dan se jghallimna !?

Ħadt gost insegwi Bondiplus tal-bierah fejn ittratta l-mistieden tal-unur tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista li ltaqgħet b’tant pompa l-ġimgħa li għaddiet. Sergei Stanishev, ex-Prim Ministru Bulgaru, kien ippreżentat bħala Mexxej ta’ Partit Soċjalista ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea u li ta’ eta’ żgħira kien ukoll Prim Ministru ta’ pajjiżu. Ma qalux izda li dan kien favur li l-Bulgarija tidhol fl-UE, mhux bhal Joe Muscat ! X'ma qalux aktar izda ? Stanishev għandu fuqu dellijiet kbar ta’ rregolaritajiet fiż-żmien li dam imexxi bħala Prim Ministru.

L-akkużi jvarjaw minn sistema korrotta li wasslet biex il-fondi tal-Unjoni Ewropea spiċċaw għand il-Mafja Bulgara, akkużi ta’ nipotiżmu fejn ħu Stanishev kien il-moħħ wara żvilupp propost f’żona ta’ importanza ekoloġika Ewropea vicin il-bajja ta’ Karadere. Skond il-gurnal Ingliz The Guardian dan l-izvilupp massicc “will destroy the Black Sea coast's last remaining virgin stretches of beach and will have a devastating effect on the rich biodiversity of an area which has environmental protection status under the EU's Natura 2000 programme”. Stanishev ghandu track record iswed ukoll ghar-rigward tal-mod kif jitratta l-media. Fi zmienu numru qawwi ta’ ġurnalisti spiċċaw bit-telefons ittappjati ! Dan wassal biex kellu jirriżenja l-Ministru tal-Intern tal-Gvern ta’ Stanishev.


Imbaghad jigi dan Stanishev jigi jiprova jaghtina lezzjoni fit-trasparenza ! Qalilna: More socialist prime ministers and governments were needed in Europe so that it would become more transparent and closer to the people ! Trasparenti ! Da zgur bil-gvern jissemmalek x’inti tghid !!!


U mbaghad min jakkumpanjah fil-Konferenza Generali ? Hadd hlief Alex Sceberras Trigona, dak li meta kien Ministru welled il-Foreign Interference Act li kienet tiprojbixxi politici barranin jigu jitkellmu f’pajjizna ! Jinbidlu z-zminijiet ! Il-Labour biss li ma jinbidilx !!!

No comments: