Jan 4, 2012

Aktar boroż ta' studju

Dalgħodu kelli l-pjacir nippreżenta għaxar boroż ta’ studju lil studenti li qed jagħmlu l-istudju tagħhom biex jilħqu veterinarji. Il-Ministeru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali qed jagħti sponsorship finanzjarju ta’ €10,000 kull wieħed lil għaxar studenti għal kors kollu. Hu kkalkulat li hemm ftit ‘l fuq minn 30 student li qed jistudjaw l-mediċina veterinarja f'diversi Universitajiet fl-Ewropa fosthom fl-Islovakkja, l-Italja, l-Ingilterra, ir-Repubblika Ċeka u l-Ungerija. Permezz ta’ din l-għotja, il-Gvern, barra milli qiegħed itaffi xi ftit mill-piż finanzjarju ta’ dawn l-istudenti, se jkun qiegħed jakwista wkoll is-servizzi ta’ dawn iż-żgħażagħ għal numru ta’ snin hekk kif ilestu l-istudji tagħhom.

Dawn l-opportunitajiet qed jingħataw għax pajjiżna jeħtieġ li jkollu aktar veterinarji u dan mhux biss għaliex kiber ħafna l-għarfien dwar il-kura tal-Annimali u l-Animal Welfare, iżda b’mod speċjali għaliex il-veterinarji huma strumentali biex ikun assigurat il-kwalità u l-istandards tal-ikel. Dawn iż-żewġ aspetti, minn dejjem importanti, issedqu fl-importanza tagħhom fl-aħħar snin hekk kif Malta issieħbet fl-Unjoni Ewropea u pajjiżna jeħtieġ numru ikbar ta’ veterinarji biex ikun jista’ jilħaq mal-obligi li joħorġu mir-regolamenti Ewropej.

Wara l-presentazzjoni kellna l-opportunita’ nitkellem mal-istudenti li ġew flimkien ma’ xi ġenituri tagħhom. Omm minnhom, li fil-fatt mitilha r-raġel, spjegatli s-sagrificcji li għamlet biex setgħet tibgħat lil bintha tistudja barra minn Malta u apprezzat l-għajnuna li qed nagħtu. Apprezzat wkoll id-decizzjoni li l-Gvern kien ħa li studenti bħal dawn li jistudjaw barra minn Malta korsijiet li mhumiex accessibli f’pajjiżna jieħdu huma wkoll l-istipendju li jieħdu l-kumplament tal-istudenti f’pajjiżna.


Sfortunatament sa llum l-Università ta’ Malta ma toffrix kors li jwassal għal degree fl-istudji veterinarji u għalhekk, dawk li jixtiequ jispeċjalizzaw f’din id-dixxiplina qed ikollhom jagħmlu dan f’istituzzjoni barra minn Malta bi spiża konsiderevoli. Qed niddiskutu ma’ Universitajiet Ewropej kif l-Universita’ ta’ Malta tkun tista tibda kors konġunt, fejn għallanqas parti mill-istudji jibda jsir Malta. Sadanittant se nkomplu nfittxu kif nistgħu nassistu wkoll lill-istudenti l-oħra li wkoll qed jistudjaw barra minn Malta.

No comments: