Mar 6, 2012

Lura għall-glorja tagħha

Sa ftit tax-xhur ilu kont ngħaddi minn hemm u nibża li l-kampnar se jaqa’ fuq xi ħadd għaddej taħtu. Qed nirreferi għall-kampnar tal-Kappella tal-Kuncizzzjoni f’San Ġiljan. Ta’ min isemmi li kien il-Kavallier Rafel Spinola li bena l-knisja f’1687 għaliex xtaq li l-knisja tkun qrib il-palazz li hu bena f’San Ġiljan. Il-knisja ġiet imkabbra fil-bidu tas-seklu 20 waqt li l-faċċata nbiddlet f’l-1914. Nhar il-Hadd li għadda inawgurajna x-xogħol ta’ restawr estensiv li sar fuqha mill-ħaddiema tat-Taqsima tar-Restawr fi ħdan il-Ministeru tiegħi.


Il-ħsara tant kienet kbira li saħansitra, f’Jannar tal-2010 kienet bdiet iccedi qanpiena minn fuq il-kampnar. Dan seħħ wara li ħadida li kienet imdendla fuqha inqasmet. Il-ħadid imsaddad ikawża ħsarat fil ġebel u l-istess ġebel fuq in naħa ta’ ġewwa tal-kampnar spiċċa fi stat ħażin ħafna minħabba r-riħ mielah li jahkem fuqu.

Ir-restawr fuq din il-kappella kien jirrikredi xogħol ta’ dedikazzjoni u attenzjoni u għalhekk dam għaddej sena. Ix-xogħlijiet ta’ din il-knisja kienu jinkludu wkoll xogħlijiet ta’ restawr tal-faċċatti kollha, li kien beda permezz tat-tindif tal-ġebla u tibdil ta’ ġebel meta dan kien neċessarju biss. It-tikħil ta’ fili sar b’metodi u materjali addatati. Fl-aħħar ingħatat velatura ta’ kulur ċar ħafna biex il-ġebel il-ġdid jintegra aħjar ma’ dak antik.


Dalgħodu żort il-Knisja ta’ Ħal Safi fejn għamilna parapett bil-balavostri tal-irħam fuq iz-zuntier. Ħafna kienu nsew li din il-Knisja kellha parapett ! Fil-fatt il-parapett kien tneħħa xi 50 jew 60 sena ilu għax il-ġebel li kellu kien tmermer. Ġie verament sabiħ. Id-disinn sar minn Censu Cintorino li huwa mgħallem fuq xogħol klassiku. Dan ix-xogħol jingħaqad ma’ xogħol ieħor li għamilna matul l-aħħar 4 snin fejn ħdimna fuq madwar 13-il zuntier u għamilna restawr fuq xejn anqas minn 14-il kappella jew knisja. Dan mhuwiex wirt biss tal-Knisja imma huwa wirt tagħna lkoll.

No comments: