Aug 19, 2012

Cereali


Spiss erġajna qed nisimgħu dwar it-theddida reali ta’ kriżi fil-produzzjoni tal-ikel madwar id-dinja.  Din realta’ li hija misjuqa minn spekulazzjoni bla rażan tac-cereali kif ukoll minn fatturi naturali bħalma hija n-nixfa li laqtet lill-Istati Uniti.  Dawn ir-raġunijiet qed iwasslu għal prezzijiet li qatt ma rajna bħalhom fic-cereali li jieklu l-annimali bil-konsegwenza ta’ effetti devastanti tul il-produzzjoni kollha tal-ikel. 

Biżżejjed insemmi ftit numri impressjonanti.  Skont il-FAO, li hija l-organizzazzjoni tal-ikel tan-Nazzjonijiet Uniti, f’Lulju biss il-prezzijiet tal-ikel b’mod ġenerali telgħu b’6 fil-mija, l-ikbar żieda fl-aħħar tliet snin.  Bħala medja c-cereali għolew b’iktar minn 20 fil-mija. 

Din hija theddida li tolqotna mill-qrib, pero tolqot mill-qrib ħafna wkoll lil madwar biljun persuna li jgħixu mal-linja tal-faqar.  Dawk il-popolazzjonijiet f’pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, fejn in-nefqa fuq l-ikel tfisser mat-80 fil-mija tan-nefqa kollha tagħhom f’xahar.  Hu kkalkulat li jekk il-prezz tal-ikel jitla’ bi ftit ieħor u jmiss l-10 fil-mija ta’ żieda, mal-10 miljun ruħ mill-ewwel jispiccaw ibatu l-guħ.  

Hemm bzonn ta’ azzjonijiet konkreti.  Pajjiż bħal tagħna din id-daqqa jħossha aktar peress li aħna niddependu esklussivament mill-importazzjoni ta’ cereali biex nitimgħu l-bhejjem fl-irziezet ta’ pajjiżna.  Huwa għalhekk f’loku li għall-laqgha tal-Ministri tal-Agrikoltura ta’ 13-il pajjiz fil-Meditterran membri fl-organizazzjoni CIHEAM li se ssir Malta x-xahra id-dieħel għazilna s-sigurta’ tal-ikel fil-pajjizi tal-Mediterran bħala tema ewlenija.

No comments: