Feb 7, 2008

Pajjiz b’saħħtu

Se nħallu pajjiz b’saħħtu, b’ekonomija b’saħħitha li qed tikber akbar mill-medja ta’ l-Unjoni Ewropea. U għax għandna pajjiz b’saħħtu nistgħu nkomplu bil-pjan tagħna li l-ġid iġġenerat jitgawda mill-poplu b’mod dirett.

Il-proposti għal anqas pressjoni fiskali mħabbra mill-Prim Ministru bħala parti mill-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista qed isiru f’dan il-kuntest.

Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi mizuri konkreti għal wara l-elezzjoni biex inkomplu fejn ħallejna fil-budget ta' din is-sena.

Il-proposti tal-Partit Nazzjonalista jinkludu:

i) t-twessiegħ ta’ tax bands b’mod li jogħla l-limitu ta’ meta wieħed iħallas taxxa fuq l-income b’rata ta’ 15% u b’rata ta’ 25%;

ii) t-tnaqqis fir-rata massima tat-taxxa mid-dħul minn 35% għal 25% ħlief għal min jaqla’ aktar minn €60,000 (Lm25,758);

iii) inċentiv għan-nisa li jdħlu lura jaħdmu billi jkunu ezentati sena mill-ħlas tat-taxxa għal kull wild li jkollhom;

iv) u impenn li l-overtime jibqa’ jitħallas bis-siegħa, siegħa w nofs, u mhux bis-siegħa, siegħa kif irid il-Labour.

Dawn il-propsoti jirraprezentaw it-tkomplija ta’ mixja t’ progress li qbadna fl-aħħar snin. Gaħliex aħna verament nemmnu li FLIMKIEN, KOLLOX HU POSSIBLI.

1 comment:

Karl said...

Ma ghandniex alternattiva ohra hlief nivvuttaw lil partit li jaf x'qieghed jaghmel, li ghandu progetti konkreti u li jistgha jwassal lil Malta 'l quddiem..igifier il-partit Nazzjonalista!