May 8, 2009

Lejn Pjazza li tixraq.

Pjazza San Ġorg hija ġojjel f’nofs il-Belt Kapitali quddiem palazz majestuż. Hija l-aktar pjazza importanti ġewwa l-Belt Kapitali tagħna. Hija ħasra li din il-pjazza prinċipali ta' pajjizna sa llum ghanda cangatura mkissra u tkun mahnuqa bil-karozzi ghax rriducejniha f'carpark. Fil-passat kien hemm anke minn haseb li tahta jsir carpark ta' 4 sulari u anke aktar. Izda dan mhux fl-ispirtu tas-sistema tat-traffiku li ghanda bzonn il-Belt Valletta. Wiehed irid inaqqas il-vetturi li jidhlu fil-Belt u jzied l-uzu tat-trasport pubbliku.

Tlaqna bil-ħsieb li nneħħu l-parkeġġ minn fuq wiċċ din il-pjazza u noħolqu carpark ta' sular taħt l-art. Biss wara li nstabu tunnels taħt din il-pjazza l-Ministeru, eleminajna l-underground carpark u morna biex naghtu dehra gdida lil din il-piazza mhux biss b'pavimentar gdid, izda bl-installazzjoni ta' funtana kbira b'jets tal-ilma hergin mill-art. Morna ghal din l-idea biex inhallu l-flessibilita' li jkun hemm htiega li l-piazza tintuza ghal xi parata jew attivita' nazzjonali ma jkun hemm xejn li jtellef. Il-permess tal-MEPA għal dan il-proġett inħareġ propju l-ħamis li għadda.

Din il-pjazza hija iċ-ċentru tal-Belt u għalhekk hemm bżonn li tingħata l-ħajja u tintuża minn nies u mhux mill-karozzi. Il-fatt li ser tiġi żona kompletament pedestrianised, inkluż Triq it-Teatru l-Antik, li ser tiġi pavimentata bil-lava kif kienet oriġinarjament, ser jgħin għal dan il-għan. Dan il-proġett se jinbeda f’ Ġunju li ġej (wara l-festa Nazzjonali tas-7 ta’ Ġunju) u mistenni jitlesta sa mhux aktar tard mill-ahhar ta' Novembru.

No comments: