May 24, 2009

Tribali - Kuncert tal-genn

Kuncert tal-genn ! Hekk niddeskrivi l-kuncert tal-bierah filghaxija ta' Tribali waqt l-EarthGarden-Echofest li gie organizzat fil-Park Nazzjonali ta' Ta' Qali. It-teatru Grieg kien ippakkjat bin-nies bilwieqfa.

Hafna mill-muzika tal-bierah filghaxija kienet mill-album il-gdid tal-grupp The Elephants of Lanka li hareg xahar ilu. Album li xejn ma jaghmel ghajb lil album Tribali tal-2006.

Tribali huwa grupp ta' muzicisti maltin li jaghmlu emfasi fuq ir-ritmi etnici u s-sbuhija tal-muzika tal-orient. Imma l-muzika taghhom ghanda influenzi mir-raggae, pop, rock, classical u anke jazz. Juzaw diversi strumenti fosthom percussion, flute, guitar u l-istrument tal-orient sitar.

L-EarthGarden u Echofest ikompli llum. Wiehed jista jara diversi wirjiet ta' environment friendly equipment, wirja ta' prodotti agrikoli lokali kif ukoll crafts market. Hemm ftit minn kollox ghal kulhadd. Din is-sena iddecidejna li nghaqdu l-Echofest mal-EarthGarden peress li Jum l-Ambjent se jahbat mal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.

No comments: