May 15, 2009

Ritratt li se nghozz

Xi kultant tigini wahda tajba ! Nhar l-Erbgha filghaxija mort Ruma nara lill-Lazio jilghabu l-final tal-Coppa Italia kontra s-Sampdoria. Kienet loghba kkombattuta li baqghet ecitanti sal-ahhar ghax kienet deciza bil-penalties. Bil-bravuri tal-goaler Urugwajan Muslera l-Lazio rnexxielhom jirbhu l-ewwel unur minn meta l-club kien f'xifer ta' falliment. Kieku ma kienx ghall-intervent tal-President, Claudio Lotito, li b'determinazzjoni u b'politika t'amministrazzjoni sportiva serja u rigida salva l-club u beda jibni l-club mill-gdid pass pass. Kieku ma kienx ghalih, probabilment il-Lazio qeghdin fis-Serie C2.

Mhux ta' b'xejn li hafna kummentaturi sportivi ddedikaw dan l-unur lil President Lotito. L-ahhar 3 snin kienu snin iebsin hafna ghalih. Hafna drabi s-supporters kkontestaw publikament u ma riedux jafu bih. Izda hu flimkien mal-coach Delio Rossi baqghu determinati fil-programm taghhom u fl-ahhar urew li kapaci jaslu biex jirbhu l-maltemp. Hadt gost nara lill-players jghanquh izda hadt gost aktar narah jaqla c-capcip hekk kif beda jdur mal-Olimpico bit-tazza f'idu. Persuna li kienet hdejja qalli "Din ir-rebha tieghu".

Illum kelli sorpriza. Il-habib tieghi Edward Psaila, il-President tal-Lazio Supporters club f'Malta ghaddhili ritratt li se nibqa nghozz. Ritratt bil-players jiccelebraw bil-Coppa Italia u jien fl-isfond nzomm scarf tal-Lazio f'idejja. Mument sabih. Hekk hu hekk matul l-ahhar snin it-team Laziali ghadda minn bosta mumenti difficli. Nittama li dan l-unur ikun il-bidu gdid tal-Lazio. Skond il-coach Rossi "il-fatt li hafna mill-players huma zghazagh, augura li dan it-team jista jakwista aktar unuri". J'alla ghandu ragun !

No comments: