Mar 17, 2011

150 sena

F’dawn il-ġranet qed ikun iċċelebrat il-150 anniversarju mill-għaqda tal-Italja. Fil-fatt, kienet liġi ppublikata fis-17 ta’ Marzu 1861 li rrikonoxxiet u stabbiliet ir-Renju tal-Italja li f’dawk iż-żminijiet kienet monarkija mmexxija mir-Re Vittorio Emanuele t-Tieni. Tajjeb wiehed ifakkar ukoll li dak iz-zmien bosta mexxejja tar-Risorgimento, inkluz Crispi li eventwalment kien lahaq Prim Ministru, kienu sabu kenn anke f’pajjizna. Matul dawn il-150 sena l-kultura Taljana kompliet tinfluenzana, minkejja l-influenza tar-Renju Unit meta pajjizna kien kolonja.


Matul il-150 sena li għaddew l-Italja żviluppat u mxiet ’l quddiem. Kellha mumenti koroh fl-istorja tagħha, ewlenija fosthom l-allejanza tal-Italja mal-Ġermanja Nażista matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Pero l-Italja għarfet terġa tqum fuq saqajha u tat mexxejja politiċi b’viżjoni li biddlu l-ġejjieni taghha u tal-Ewropa. Ma nistax ma nsemmix lil Alcide De Gasperi li kellu l-viżjoni li flimkien ma’ mexejja oħra Ewropej wasslu għat-twelid ta’ Ewropa magħquda. Matul iz-zmien l-Italja sabet postha mal-grupp ta’ pajjiżi l-aktar żviluppati u baqgħet tiġi kkunsidrata bħala wieħed mill-pajjiżi l-aktar influwenti fid-dinja, anke jekk xi kultant ghaddiet minn krizijiet fosthom dik terroristika fis-snin sebghin u tmenin.


Għalina l-Italja hija importanti ferm. Apparti li hija l-ġar tagħna, hija wkoll dak il-pajjiż fl-Unjoni Ewropea li jista’ jasal jifhem l-aħjar ir-realta’ tagħna fin-nofsinhar tal-Ewropa. Ħafna drabi l-issues li jolqtuna l-aktar, huma dawk li jolqtu wkoll lit-Taljani. Biżżejjed insemmi l-immigrazzjoni llegali u l-Mediterran.


Irrid ngħid li matul is-snin l-Italja ghenet lill-pajjizna anke finanzjarjament permezz ta’ diversi protokolli finanzjarji li bihom tejjibna l-infrastruttura ta’ pajjiżna u li għadna ngawdu l-frott tagħhom sa llum. L-Italja thabrek bhalna ghall-paci u l-istabbilita’ fil-Mediterran, liema stabbilita’ hija meħtieġa illum aktar minn qatt qabel meta wieħed jikkunsidra dak li għaddej fl-Afrika ta’ Fuq. Ningħaqad mal-poplu Taljan fit-tifkira ta’ dan l-anniversarju mportanti u nawgura aktar snin ta’ koperazzjoni bilaterali u għaqda bejn iż-żewġ pajjiżi.

No comments: