Mar 3, 2011

Xi gmiel !

Imqar li l-granet kollha jibdew bhal llum ! Dalghodu żort il-BirdPark fl-inħawi tas-Salini. Verament hemm x'tara. Ghasafar u annimali mizmuma b'dedikazzjoni kbira minn Kevin u Rita, li litteralment bnew dan il-park mix-xejn. Wiehed jista jara fost ohrajn swans, flamingos, pelicans, vultures, storks f'wirja ta' madwar 4,000 għasfur u annimali ohra.

B’investiment ta’ €380,000 li minnhom €190,000 ghajnuna finanzjarja mill-UE Kevin u Rita qed jibnu Visitors Centre biex lejn l-aħħar ta’ Mejju jifthu dan il-park ghall-pubbliku. Dan l-iżvilupp ser jikkumplimenta l-investiment li ahna bhala gvern ghamilna u qed inkomplu naghmlu fl-inhawi tas-Salini sabiex l-inhawi jilqghu dejjem aktar fihom studenti, familji u turisti.

Dan il-BirdPark huwa wieħed mill-proġetti li jgawdi minn minn programm ta' ghajnuna ghat-tijib, tisbiħ tal-wirt naturali u kulturali taż-żoni rurali. B'kollox se nkunu qed ninvestu €33 miljun f’proġetti bħal parks, restawr ta’ monumenti storiċi f’żoni rurali u ħolqien ta’ mixjiet fil-kampanja. B’ kollox se jkunu mghejjuna madwar 26 progett fi 22 lokalita. Dawn il-progetti se jservu biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti fiż-żoni rurali, jinħolqu numru ta’ żoni ta’ rikreazzjoni għall-familji, jinħolqu impjiegi ġodda, kif ukoll jkun hemm aktar attivita ekonomika f’dawn iż-żoni.

Il-park ser iservi wkoll bħala post edukattiv li jenfażizza s-sbuħija tal-biodiversità u l-bżonn tal-konservazzjoni. Laqatni l-kumment li ghamlet Rita dalghodu "Mhux il-kaz li ahna naddottaw l-annimali, izda l-annimali jaddottaw lilna". Il-veru kaz. Kevin ghandu zewg whooper swans bhala gwardjani tieghu. Filwaqt li Rita ghandha bhala gwardjani taghha lil Elizabeth, grey crown crane u lil Dino l-pappagall. U Elizabeth tiprotegi sew lil Rita !

No comments: