Nov 2, 2011

Hidma favur il-konsumatur

Fl-aħħar xhur saħħaħna aktar il-kollaborazzjoni bejn numru ta’ entitajiet governattivi sabiex ninfurzaw aktar il-kontrolli fuq ikel li jiġi minn barra biex jkun ipproċessat f’pajjiżna. Dan biex ikun żgurat li kull prodott li jmur għall-konsum ikun ta’ kwalita’ u sikur. Is-sigurta’ tal-ikel hi għalina mportanti ħafna u għalhekk bl-ispezzjonijet li qed isiru fejn jirrizulta li qed jiġi mportat ikel b’mod abbużiv jew mhux skont ir-regoli eżistenti, dan jerġa jintbagħat lura minn fejn ikun ġie jew jiġi distrutt. Filwaqt li l-Gvern irid jiżgura li jkun hawn kompetizzjoni f’suq ħieles, il-Gvern huwa mpenjat li jaqta l-abbuż biex is-saħħa tal-konsumatur tkun imħarsa.

Din il-ħidma qed titwettaq b’mod ko-ordinat mill-Awtorità ta' Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA), bil-parteċipazzjoni ta’ Uffiċjali tad-Dwana, tad-Dipartiment tas-Saħħa Ambjentali, id-Dipartiment tas-Servizzi Veterinarji fi ħdan il-Ministeru tiegħi, u bl-assistenza tal-Pulizija. Dan ix-xogħol huwa l-prova tal-impenn tal-Gvern li nwasslu laħam u prodotti oħra ta’ annimali għall-konsum uman iggarantiti li huma liberi minn mard u kontaminazzjoni li jistgħu jagħmlu ħsara lill-bniedem.

Illum f’pajjiżna kull min jiproduci ikel minn sorsi lokali kellu bilfors jinvesti biex l-istabbellimenti ta’ produzzjoni tiegħu jkunu skond l-istandards ewropej u mhux hekk biss iżda kellu wkoll jinvesti biex jiżgura li l-handling tal-ikel isir skond proceduri accettabli mill-standards ewropej. Għaldaqstant huwa xieraq wkoll li min investa ma jispiccax issa b’detriment għalih jikkompeti ma’ prodotti nferjuri li jiddaħlu f’pajjiżna b’mod abbussiv biex finalment ibagħti wkoll il-konsumatur.

Dan iwassalni ghall-argument ieħor tal-labelling. Għalkemm fl-UE hemm obbligu ta’ labelling, fl-opinjoni tiegħi dan il-labelling ma jiprovdix biżżejjed informazzjoni biex il-konsumatur jkun jista’ jagħmel għażla nformata ħalli jkun jaf eżatt x’qed jixtri. Biex nagħti eżempju: Jekk nixtri tiġieġa jew majjal li jkun ġie njettat b'ammont qawwi ta’ ilma, jien bħala konsumatur għandi dritt inkun naf, u mhux nispicca nixtrih minghalija li dak il-prodott huwa lokali fejn prattici bħal dawn ma jeżiztux.

No comments: