Oct 19, 2008

Politika u Umorizmu

Il-gimgha filghaxija ircivejt sms minghand habib tieghi li mar jara il-produzzjoni More Fourplay fit-Teatru Manoel. Mill-sms stajt nifhem li ddejjaq li ra ritratt tieghi on stage. Ippruvajt nfiehem li ma hemm xejn hazin u li tajjeb li nidhqu aktar anke bil-politici. Il-politika ta' pajjizna xi kultant tmur minn estrem ghall-iehor, jew serja zzejjed jew taqa' f'disprezz totali.

Ftit li xejn ikollna okkazzjonijiet f'pajjizna fejn l-umorizmu u l-politika jithalltu flimkien. Din il-gimgha gewwa New York kien hemm fundraising event u stiednu liz-zewg kandidati Presidenzjali, Obama u McCain. Ma ddejjqu xejn jghidu jokes fuqhom stess. Biddlu l-battuti iebsin lejn xulxin ghal self-deprecating jokes. Hadt gost narhom fuq bbc.online.

Il-bierah filghaxija mort ma' Lourdes nara More Fourplay u l-veru ghoxejt. Kont ili ma nidhaq dahqa tajba daqshekk. L-erba atturi Alan Montanaro, Louiselle Vassallo, Alan Paris u Isabel Warrington kienu eccellenti. Fil-break smajt bosta jghidu "Imqar li jkollna ferm aktar produzzjonijiet bhal dawn". Hekk hu. Ghandna More & More. Dakinhar nerga nkun hemm !

No comments: