Oct 5, 2008

Titjib fis-santwarji tal-annimali

Il-bierah kelli l-okkazjoni li niltaqa’ ma’ numru ta’ għaqdiet volontarji li jaħdmu fil-qasam tal-ħarsien ta’ l-annimali. L-attivita’ tal-bierah kienet konsegwenza wara li f’Mejju li għadda l-Gvern kien niehda skema li permezz taghha pogga ghad-disposizzjoni tal-NGOs li ghandhom santwarji tal-annimali €175,000 biex isir titjib fis-santwarji taghhom.

Il-proġetti li ġew sottomessi mill-għaqdiet volontarji, ghaddew minn proċess ta’ għazla li sar minn bord indipendenti maħtur minni u mmexxi minn Dr Austin Sammut. Bhala Gvern ghamilniha cara, u hemm qbil fuq dan anke mal-NGOs, li se naghtu sentejn sabiex is-santwarji tal-annimali f'pajjizna jigu up-to-standard. Izda mbaghad se jkollna nagixxu biex naghlqu s-santwarji li ma jkunux lahqu l-istandard.

Minn barra din il-mizura din is-sena nhedejna inizzjattiva ohra favur il-ħarsien u l-ġid tal-annimali. Bdejna flimkien mal-NGOs programm ta' neutering fuq klieb u qtates li jiggerrew barra. Ghal din l-inizjattiva bhala Gvern hrigna is-somma ta' madwar €175,000 li ntefqu biex jitħallsu l-veterinarji. B'hekk s'issa ġew neutered aktar minn 1,500 annimal.

Dawn huma uhud mill-inizjattivi li l-Gvern prezenti ha biex jghin lil bosta NGOs li jahdmu f'dan il-qasam tant importanti ta' pajjizna. L-ghajnuna tal-Istat hija wkoll rikonoxximent ghall-hidma kbira lil hafna volontiera jaghmlu sabiex ikunu mharrsa l-annimali.

No comments: