Jan 24, 2009

Aktar Energija Nadifa mill-Iskart

Il-bierah filghodu nehdejna l-ewwel revizjoni tal-istrateġija għall-immaniġġjar tal-iskart li kienet ħarġet fl-2001. Minn dakinhar sal-lum għamilna progress kbir u ma stajniex nagħzlu post aħjar fejn invaraw din ir-rervizjoni, l-impjant ta’ riċiklaġġ f’Sant’Antnin. Pero huwa fatt ukoll li għad baqalna ħafna xi nwettqu u l-istrateġija kif riveduta għandha tindika t-triq li rridu nimxu biex naslu.

Bnejna faċilitajiet bħal engineered landfills, inċineratur (jew aħjar Thermal Treatment Facility), u l-impjant għar-riċiklaġġ li għamel possibbli skemi bħall-Bring-In Sites u l-iskema ‘Irriċikla t-Tlieta’. Inbnew ukoll 4 ċentri apposta li jilqgħu l-iskart goff f’Malta, filwaqt li jinsabu fi stadju avvanzat ix-xogħlijiet sabiex jinfetaħ ukoll Civic Amenity Site f’ Għawdex.

Għazilna tema ta’ Aktar Enerġija Nadifa mill-Iskart u nħoss li dan huwa l-ispirtu ta’ din ir-revizjoni tant li qed nipproponu faċilitajiet li proprju jgħinuna nilħqu dan il-għan. Jekk nimmassimizzaw l-energija mill-iskart kapaci nirkupraw bejn 4 u 5% tal-energija taghna.

Għalkemm għandna viżjoni ċara u bi proposti konkreti, ma rridux nimxu waħedna. Irridu proċess ta’ konsultazzjoni wiesa’ u li jinkludi lil kulħadd bil-għan li fil-mument tal-implimentazzjoni jkollna kunsens nazzjonali. Id-dokument jista’ jinkiseb minn fuq is-sit eletroniku http://www.wastestrategy.gov.mt/, fejn wieħed se jkollu wkoll l-opportunita’ li jistaqsi u jgħaddi l-kummenti tiegħu.

In-nuqqas ta’ pjan fl-imgħoddi wassal biex illum għandna l-Magħtab li tant irridu nonfqu ghaliha biex nfejqu l-problemi taghha. Titjib fl-immanigjar tal-iskart ma jghix biss biex intejbu l-ambjent, imma jghin ukoll biex uliedna ghada jhallas anqas biex jikkoregu l-problemi tan-No Action.

No comments: