Jan 25, 2009

A living monument

With thoughts of comfort and peace during your time of sorrow. A tree will be planted as a living monument to your loved one.

Kull meta tmut persuna li nkun naf mill-qrib, nipreferi li nibghat nota fejn nghid li se nhawwel sigra bhala parti mill-kampanja 34U, minflok ma nibghat bukkett fjuri li jispiccaw jitbielu. Meta nhawwlu sigra ghallanqas jibqa xi haga hajja li tfakkarna f'dik il-persuna.

Sigra tista tispira energija, devozzjoni, kuragg u memorja ta' dik il-persuna. Hija kontribuzzjoni wkoll ghall-ambjent tal-generazzjoni ta' llum kif ukoll ghall-generazzjonijiet ta' ghada.

Il-bierah f'nofsinhar stedint lill-familjari tal-hbieb li hallewna fl-ahhar xhur sabiex ihawlu sigra ghall-ghaziz jew ghaziza li hallietna fil-Park tas-Salini. Kienet attivita' helwa fejn kull familja wehlet ukoll il-label mas-sigra bl-isem tal-persuna li hallietna. Kienet ukoll attivita' kommoventi specjalment ghal dawk il-familji li m'ilhomx li garbu t-telfa.

No comments: