Jan 30, 2009

Staġun ġdid..ta’ prattiċi qodma

Meta’ kien elett bis-slogan ta’ Staġun Ġdid għall-politika Maltija, wieħed seta’ għall-inqas jispera, li Joseph Muscat kien se jagħmel sforz ġenwin li bih juri li lil hinn mill-kliem sabiħ, is-sustanza tal-politika tiegħu hija effettivament ġdida u mhux marbuta mal-imgħoddi riċenti xejn glorjuz tal-Partit Laburista.

L-atteġġjament tal-Gvern fil-konfront tal-Oppozizzjoni, speċjalment bil-ħatra ta’ esponent Laburista fl-ogħla kariga tal-pajjiz messha għamlitha aktar faċli għal Muscat biex iwettaq din il-vizjoni tiegħu fil-prattika. Pero, proprju ftit jiem biss wara l-mossa kuraġġuza tal-Prim Ministru, l-Opposizzjoni permezz tal-Whip Joe Mizzi għazlet li tagħmel kjass fil-Parlament u prattikament issiġilliet l-intransiġenza tal-Oppozizzjoni li tista’ thedded ix-xogħol tal-Parlament.

Wara ftehim fil-Kumitat tal-Kamra dwar kif kellhom jimxu s-seduti Parlamentari, l-Opposizzjoni, riedet li tbiddel il-ftehim biex mozzjoni tagħha tkun diskussa qabel iz-zmien. Dan mhux l-ispirtu ta’ kollaborazzjoni li għandu bzonn Parlament biex ikun jista’ jiffunzjona sew. Lanqas mhu fl-ispirtu ta’ koperazzjoni li wera l-Prim Ministru mal-Kap tal-Oppozizzjoni sa’ issa.

L-aġir tal-Oppozizzjoni wassal lill-Prim Ministru biex jagħti avviz ta’ mozzjoni ta’ proċedura li għandha tbiddel il-mod kif jiffunzjona l-Parlament. Il-Prim Ministru għandu d-dmir li jizgura li x-xogħol tal-Gvern ma jkunx imxekkel b'mossi mmaturi bħalma pprova jagħmel l-Kap tal-Oppozizzjoni. Il-poplu Malti jixraqlu atteġġjament ferm aħjar minn hekk!

No comments: