Apr 15, 2009

Energy Globe award

Bhala parti mill-programm tal-Laqgha Informali tal-Ministri Ewropej tal-Ambjent il-bierah attendejt l-ENERGY GLOBE Gala 09 gewwa Praga. Din l-award twieldet ghaxar snin ilu bhala inizjattiva regjonali fl-Awstrija izda llum kibret bhala l-aktar l-environmental prize prominenti fid-dinja. Fl-edizzjoni ta' din is-sena ppartecipaw 'l fuq minn 110 progett ambjentali minn kull parti tad-dinja.

L-award giving ceremony hija maqsuma f'hames kategoriji: Earth, Fire, Water, Air and Youth. Fil-kategorija Earth, rebah il-progett mic-Cile' STEP li jikkonsisti f'riciklagg ta' electrical waste. Fil-kategorija Fire l-award mar ghal progett minn Myanmar ghal sptar zghir li hu pprovdut b'energija mix-xemx. Progett ta' masterplan ghall-ilma fit-Tanzania rebah il-kategorija Water filwaqt li l-progett ta' pedestrianization u trasport nadif gewwa l-Belt Sapnjola ta' Burgos rebah il-kategorija Air. Finalment fil-kategorija Youth rebah il-progett Solar Rock li jipromwovi l-uzu tal-energija mix-xemx fl-iskejjel fil-Portugal.

L-overall award intrebah minn Salinee Tavaranan bil-progett minn Myanmar. Hija nghatat il-premju minn Mirek Topolánek, il-Prim Ministru tar-Republika Ceka fil-presenza tal-Ministru Cekk ghall-Ambjent, Martin Bursík u l-Kummissarju tal-UE ghall-Ambjent, Stavros Dimas. Is-serata kienet ukoll ppakjata bi programm muzikali u artistiku izda fuq kollox kienet serata interessanti hafna ghax tat l-opportunita' lill-Ministri Ewropej jaraw sensiela ta' progetti ambjentali u best practice fid-dinja li mhux necessarjament spiccaw rebbieha fis-serata.http://www.energyglobe.com/en

No comments: