Apr 10, 2009

Tragedja assurda.

F´dan il-jum li fih sar il-funeral tal-vittmi tat-terremot ta´Abruzzo hsibijieti jmorru ma´dawk kollha li tilfu xi wiehed jew aktar mill-gheziez taghhom. Il-kliem ftit jista jfisser ix-xeni ta' wara t-terremot u dawk ta' llum waqt il-funeral ghal 205 vittma. 50 kull ringila, 4 ringili, kull wahda twiela 300 metru. Dizastru nkredibbli.

"Il-Mulej irid li minn din l-istorja assurda ta' mewt bhal din titwieled storja ohra ta' hajja u tama." - Hekk qal l-Isqof t'Aquila, Giuseppe Molinari, anke hu bla saqaf fuq rasu wara t-terremot.

Fis-sieghat li ghaddew cempilt lill-Ambaxxatur Taljan f'pajjizna biex nesprimi s-solidarjeta' tieghi u ta' marti mal-poplu Taljan f'dan il-mument difficli. Hassejt id-dmir li naghmel dan allavolja ma se nbiddel xejn minn din it-tragedja assurda.

No comments: