Mar 18, 2010

Is-sewwa gie kkonfermat !

Jirriżulta li wara tlett snin ta’ investigazzjonijiet bir-reqqa l-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li tagħlaq l-każ dwar l-eżerċizzju tal-għeluq tal-konfini tal-iżvilupp. Liema ezercizzju kien gie approvat mill-Parlament fl-2006. Tajjeb wiehed ifakkar li l-kaz kien inbeda fuq talba tal-Alternattiva Demokratika li kienet talbet lill-Kummissjoni Ewropea tinvestiga ghaliex ma sarx dak li jissejjah Strategic Environmental Assessment.

Ahna dejjem sostnejna li dan ma kienx mehtieg ghax l-ezercizzju tar-revizzjoni tal-konfini tal-izvilupp kienu ilu li nbeda mill-1990 u allura ma kienx hemm htiega li dan isir. Illum il-Kummissjoni tatna ragun u qalet li "there was no sufficient evidence to conclude that the rationalisation exercise was a stand-alone procedure requiring an environmental assessment under the SEA Directive". L-eżerċizzju tal-2006 illum ġie ppruvat għal darb’oħra li kien regolari u skont il-liġijiet eżistenti,

Nispera li dan l-iżvilupp importanti tal-lum iwassal biex jingħalaq perjodu li matulu jien, u l-Gvern, kellna ngħaddu minn baraxx ta’ kritika nġusta li llum jirriżulta li kienet ibbażata fuq premessi żbaljati. Kien żbaljat ukoll minn uża dal-premessi għal skopijiet ta’ politika partiġġjana għax illum infaqgħetlu bużżieqa f’wiċċu.

Din il-ġimgħa stess kelli l-okkazzjoni nfakkar fil-Parlament kif tul il-proċess kollu l-Gvern ma sab l-ebda diffikulta’ jippublika l-informazzjoni kollha relatata ma’ dan l-eżerċizzju, nkluz it-talbiet kollha li kien hemm għal art biex tiddaħħal fiż-żoni ta’ żvilupp. Fil-fatt kienu ntlaqghu biss 10% tat-talbiet kollha li saru.

Id-decizzjoni ta’ llum kienet mistennija minn min, bħali, jaf li tul il-proċess kollu mexa mal-liġi. Illum gie s-sewwa ikkonfermat ! Nirringrazzja lil dawk kollha li f'dawk il-mumenti difficli specjalment meta nfethu fuqi l-kanuni kollha, baqghu jaghtuni l-appogg u jghinuni naghmel l-argumenti biex nispjega, anke jekk kien hemm min ma riedx jisma.

No comments: