Jun 14, 2010

Ċentru ta’ Eċċellenza

Il-viżjoni tal-Gvern li jagħmel minn pajjiżna ċentru ta’ eċċellenza kompliet tingħata aktar konkretezza hekk kif il-ġimgħa li għaddiet il-Prim Ministru, flimkien mas-Segretarju Palrmanetari Clyde Puli, ħabbru l-bidu ta’ proċess li għandu jwassal għall-ħolqien ta’ villaġġ sportiv ġewwa White Rocks.

B’dan il-proġett, il-qalba tal-White Rocks Sports & Leisure Village se tkun qed tospita dixxiplini differenti, bl-aqwa disinn u faċilitajiet u b’hekk Malta se jkollha wieħed mill-ikbar faċilitajiet multi-sportivi fl-Ewropa t’isfel. Wara l-konklużjoni tal-konsultazzjoni u tan-negozjati mal-investituri, dan il-proġett nittamaw li jissarraf f’investiment barrani ta’ €200 miljun. F’termini ekonomiċi, dan il-proġett se jiġbed lejn Malta wieħed mill-ikbar ammonti ta’ investiment barrani fl-istorja tagħna.

Importanti huwa l-aspett tal-ħolqien tax-xogħol fejn hu mistenni li dan il-villaġġ sportiv joħloq minimu ta’ 800 impjieg ġdid. Hu ippjanat li b’dan l-investiment se tkun qed tingħata spinta importanti biex jiġi attirat dejjem iktar turiżmu sportiv mill-Ewropa u minn kontinenti oħra.
Mhux ta’ min wieħed jinsa’ wkoll il-lat ambjentali ta’ dan il-proġett. Dan il-progett illum jista jsir ghax bdejna nfejqu l-miżbla l-magħluqa tal-Magħtab li tinsab ftit metri 'l bogħod b'investimenti kbar. Hadd zgur ma kien jigi jinvesti sold kieku dik il-mizbla ghadha l-gerha li kienet !

Il-Gvern għamel għażla cara: jipreferi din l-attivita’, għax torbot mal-Viżjoni tieghu ghal 2015 aktar milli jbiegħ l-art biex idahhal aktar flus iżda jkun hemm zvilupp turistiku li bħalu diga għandna. Issa Fingers crossed li kollox b'wicc il-ġid fin-negozjati li fadal.

No comments: