May 1, 2012

Ħsibijieti f'Jum il-Ħaddiem


Ħsibijieti llum f’Jum il-Ħaddiem imorru ma’ dawk l-individwi li jinsabu bla xogħol. Ma’ kull jum li jisbaħ tikber id-dieqa u disperazzjoni ta’ dik il-persuna bla xogħol.  Naf għax sfortunatament rajt persuni fil-familja tiegħi jgħaddu minn din l-esperjenza.  Ir-rata tal-qgħad f’pajjiżna skond il-Labour Force Survey hija ta’ 6.6%. L-impenn tiegħi u ta’ sħabi jibqa dak li nikrejaw klima ekonomika li mhux biss tassigura l-impjiegi li għandna iżda tiġġenera impjiegi ġodda.  Mhux facli f’dinja li għaddejja mill-aghar kriżi ekonomika tagħha wara l-Great Depression ta’ qabel it-Tieni Gwerra Dinjija.  Iżda ir-riżultati li qsibna s’issa jagħtu ammont qawwi ta’ sodisfazzjon.  Ikkrejajna 20,000 impjieg ġdid fl-aħħar 4 snin, inkluż xogħol għal ħafna nisa.


Il-bieraħ l-ILO (International Labour Organization) ħarġet ir-rapport tagħha u c-cifri li tindika fuq il-qagħda tax-xogħol fid-dinja huma verament preokkupanti.  Ftit ‘l bogħod minn fl-Italja bħalissa hemm l-għola rata ta’ qghad li qatt kellhom.  Ir-rata issa laħqet l-10%, iġifieri ‘l fuq minn 2.1 miljun persuna ifittxu x-xogħol. Fil-każ taż-żgħażagħ is-sitwazzjoni hija ferm agħar.  Wieħed minn kull tlett żgħażagħ Taljani jinsab bla xogħol.  Fi Spanja s-sitwazzjoni hija ferm u ferm agħar.  Ir-rata tal-qgħad telgħet ‘l fuq minn 24%.  5.6 Miljun persuni bla impjieg. Minn kull żewġ żgħażagħ wieħed huwa bla xogħol !!!


L-ILO ssemmi fuq kollox is-sitwazzjoni allarmanti ta’ dawk imsejjha NEET (Not in Education, Employment or Training) dawk li la jistudjaw, la jaħdmu u lanqas qegħdin jieħdu xi forma ta’ taħriġ.  L-ILO tisħaq li hemm bżonn ta’ investimenti akbar fit-taħriġ tal-persuni bla impjieg.  Anke hawn pajjiżna diġa ħa inizzjattivi posittivi, fejn saħansitra ppromovejna taħriġ lil persuni li diġa qed jaħdmu b’paga minima imma li jixtiequ jitħarġu ħalli jsibu mpjieg aħjar.


Fir-rapport tagħha l-ILO tgħid li l-miżuri ta’ awsterita’ li ħadu dan l-aħħar ħafna gvernijiet qed jirriskjaw “li jżiedu ic-ciklu ta’ ricessjoni u li jdewmu aktar il-qawmien ekonomiku u it-tisħiħ finanzjarju” għax qed jonqos il-konsum privat. Dan huwa riżultat tal-fatt li l-pagi qed jiżdiedu b’rata anqas miż-żieda fl-inflazzjoni f’bosta pajjiżi”. Il-priorita’ skond l-ILO hija li “jinsab bilanc sostenibbli t-tisħiħ fimnanzjarju u t-tkattir tal-impjiegi”.  Ovvjament din tibqa l-akbar sfida.

1 comment: