Jul 24, 2009

Anqas chargers

Fil-granet li ghaddew thabbar li l-EU rnexxielha tikkonvinci lill-manifatturi ewlenin tal-mobile phones biex dawn jaslu fi ftehim biex mill-aktar fis halli jiżviluppaw flimkien sistema fejn iċ-chargers tal-mobile phones ikunu universali, jiġifieri jaqblu għall-mudelli l-aktar importanti li hawn fis-suq. Din hija biċċa aħbar tajba, għaliex kif nafu lkoll, spiss tispiċċa jkollok tarmi charger li jkun għadu tajjeb għax ma jkunx jaqbel ma’ xi mudell ġdid ta’ mobile phone li tkun xtrajt.

Dan il-ftehim, li għalissa se jkun wieħed volontarju, għandu jqieħged is-sisien biex fil-futur qarib, nimmassimizzaw iktar l-użu taċ-chargers, bil-konsegwenza li narmu anqas minn dawn l-aċċessorji tant importanti fil-ħajja taħgna ta’ kuljum. Il-manifatturi li qablu ma’ dan il-pass bħalissa jirrapreżentaw madwar 90% tad-domanda tas-suq u għalhekk pass bħal dan għandu jagħmel differenza kbira.

Ningħaqad mal-awgurju tal-Kummissarju Verheugen li qal li jittama li l-użu taċ-charger għandu jibqa’ jkun żviluppat biex l-istess aċċessorju jkun jista’ jintuża f’apparat ieħor bħalma huma laptops u kameras tar-ritratti. Nistennew u naraw kif nistgħu inkomplu nużaw it-teknoloġija għas-servizz tagħna u tal-ambjent.

No comments: