Jul 31, 2009

Charity begins at home....for Labour !

Ma nemminx li wieħed għandu jgħix billi jħares lura ‘l ħin kollu. Pero huwa wkoll fatt li f’ħafna ċirkostanzi l-passat joffri wkoll mera tal-present u l-futur. Dak li għaddej bħalissa bi propjeta’ tal-Partit Laburista fis-Siġġiewi huwa prova ta’ kif il-Partit Laburista kien, għadu u jibqa’ partit li jpoggi l-interessi tieghu qabel il-gid komuni.

Illum, li qed noqorbu lejn tmiem il-perjodu ta’ ċens fuq il-propjeta’ li tinsab f’sit ewlieni fil-pjazza tas-Siġġiewi, u minkejja li l-Kunsill Lokali iridha biex jibdilha f’post li jintuża għal day care centre tal-anzjani, l-Partit Laburista ħareġ l-armi kollha biex jiddefendi u jipprova jibqa’ jgawdi l-użu ta’ propjeta’ pubblika għal skopijiet partiġġjani.

L-istorja ta’ dan il-kazin hija skandaluza. Sal-1981 din kienet binja uzata bhala centru civiku uzat minn diversi organizazzjonijiet. Gara izda li lejliet l-elezzjoni tal-1981 tal-Labour hadu parti minnu u mbaghad fl-1983 haduh kollu. Fl-1987, nergghu koppi. Ftit qabel l-elezzjoni ta’ dik is-sena il-Gvern Laburista estenda c-cens ghal 24 sena ohra. Il-veru kaz li ghal Partit Laburista Charity begins at home !

Il-Partit Laburista ma jinbidilx. Jinbidel il-Kap, tinbidel id-dehra pero s-sustanza tibqa’ l-istess. L-ewwel il-Partit, t-tieni l-partitarji, u jekk forsi jifdal xi haga jqasmuha biss wara li jhallu lil kulhadd bil-ghatx ! It-terremot ta’ Muscat s’issa ġab biss tibdil kożmetiku. Fil-mument tal-prova l-Partit Laburista reġa kkonferma li hu l-aqwa difensur tal-interessi tiegħu u xejn ma jinteressah li jpoġġi ‘l quddiem l-interessi tal-komunita’.

No comments: