Jul 12, 2009

Lenti sensittiva

Sensittivita' umana. Dik hija l-frazi li tiddeskrivi l-ahjar il-wirja tal-ġurnalist fotografiku Darren Zammit Lupi, wirja intitolata "The Presence Of Absence" li f'dawn il-ġranet qed tittella' fl-Universita' l-Antika, il-Belt Valletta. Ir-ritratti li kollha ġew meħuda f'temp ta' 48 siegħa jaqbdu l-aspett uman tal-poplu tar-reġjun tal-Abruzzo li bit-terremot tas-6 t'April fi ftit sigħat tilef dak kollu li n-nies kienu bnew matul ħajjithom. Komunitajiet li wara t-terremot, mhux biss tilfu madwar 300 persuna minn fosthom imma spiccaw jghixu fit-tined, fil-kju biex jiddubbaw l-elementi l-aktar basici, bhal l-ikel u l-ħwejjeġ.

Skond Darren il-viċinanza ta' l'Aquila u l-ħbiberija tal-poplu Taljan ma' pajjiżna jagħmel t-traġedja tar-reġjun tal-Abruzzo waħda aktar b'saħħitha. Fir-ritratti ta' Darren wieħed jista' jara d-dinjita' umana fl-aktar mument fraġli tagħha imma fl-istess waqt wiehed jista jara ukoll d-determinazzjoni ta' dan il-poplu li jerġa' jibni ħajtu mill-ġdid.

L-aktar tlett ritratti li laqtuni kienu: 1. haddiema tat-tifi tan-nar imdendlin minn crane, jixxabtu halli jorbtu dak li fadal minn parti minn knisja halli ma tkompliex tiggarraf, 2. tifla tiskanta fil-vojt qalb it-tined waqt li niezla x-xita, 3. patri bil-qorq iterraq qalb it-tined sabiex jikkonsla lill-vittmi ta' din it-tragedja. Naghtik parir tmur tarha din il-wirja li tibqa ghaddejja sas-6 t'Awwissu. Il-wirja tiftah kuljum matul il-gimgha bejn il-5.00 u t-8.00 p.m.

No comments: