Jul 8, 2009

Mudell vitwali ta' precissjoni

F'dawn il-granet inbeda x-xoghol ta' laser scanning fuq is-swar tac-Cittadella f’Għawdex biex tithejja d-dokumentazzjoni kollha li fuqhom imbaghad jissawwar il-programm shih ta' restawr tas-swar taċ-Ċittadella u l-konsolidazzjoni tal-blat fraġli taħt dan il-monument imprezzabbli.

Team ta' teknici Taljani taħt is-superviżjoni tal-periti tat-Taqsima tar-Restawr fil-Ministeru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali qed jipreparaw mudelli virtwali 3-dimenzjonali li fuqhom jiġu ndikati l-materjal kif ukoll il-ħsarat eżistenti. Biex jitwettaq dan il-proġett qegħda tintuża l-aħħar teknoloġija avvanzata li tagħmel użu minn laser scanners bi preċiżjoni għolja ħafna.

Waqt żjara li ghamilt flimkien mal-Ministru Giovanna Debono ġie spjegat lilna x-xoghol li qed isir u dak li hu ppjanat. Impressjonajt ruhi bid-dettall ta' dawn it-3D scans digitali. Kapaci jiffukaw sa area ta' 5cm ! L-informazzjoni kollha migbura mbaghad tintuza halli jigi ppreparat it-tender tax-xoghlijiet ta' restawr li jkun jindika bazikament x'tip ta' intervent irid isir fuq bazikament kull gebla ! 85% ta' dan il-progett huwa ffinanzjati bl-ghajnuna ta’ l-Unjoni Ewropea.

Nittama li fil-granet li gejjin jkunu organizzati zjajjar anke ghat-tfal tal-iskola halli anke huma japrezzaw dan ix-xoghol li qed isir u b'hekk inxettlu apprezzament akbar lejn il-wirt li ghandna f'pajjizna.

No comments: