Jul 7, 2009

Messagg socjali qawwi

Qrajt b’interess l-ewwel rapporti dwar l-aħħar enċiklika ta’ Papa Benedittu XVI, 'Caritas in veritate' u rrid ngħid li jien sodisfatt li nara l-Knisja titkellem fuq temi tant attwali u importanti. L-enċiklika tal-Papa fil-fatt titkellem dwar l-etika fl-ekonomija u hija rilevanti b’mod speċjali kemm minħabba l-kriżi finanzjarja preżenti kif ukoll għax qed tiġi pubblikata propju lejliet laqgħa importanti tal-Kapijiet tal-iktar Stati b’saħħithom fid-dinja, magħrufin bħala G8.

Il-Papa jisħaq fuq il-ħtieġa ta’ etika fit-tħaddim tal-ekonomija u fuq il-prinċipju li l-ekonomija tkun imsawra fuq il-bniedem u fuq it-tkattir tal-ġid komuni. L-etika fl-ekonomija hija karba ta’ mexxej spiritwali li fehem kif din l-akbar kriżi finanzjarja waslet ukoll minħabba sistema li ma baqgħetx sostenibbli, sistema li minħabba l-aġir tal-ftit spiċċat biex faqqret lil ħafna. Sistema li fuq kollox, wasslet biex ħolqot kullana ta’ problemi li llum wasslu għal din il-kriżi.

Fl-enciclika l-Papa jikkundanna "l-isfruttament u l-faqar", "in-nuqqas ta' garanziji socjali" u "d-dghajfin tal-unions tal-haddiema" fl-era tal-globalizazzjoni. Minn naha l-ohra jinsisti fuq id-dritt ta' xoghol "dicenti" ghal kull persuna umana.

Tagħmel tajjeb il-Knisja li tiffoka fuq dawn it-temi u hu l-ħsieb tiegħi li fil-jiem li ġejjin naqra din l-enċiklika. Il-valuri fit-tħaddim tal-ekonomija mhuwiex biss id-dmir tan-nisrani imma ta’ kull min hu involut fid-diversi sferi tal-ekonomija madwar id-dinja. Nittama li l-appell tal-Papa ma jaqax fuq widnejn torox.

No comments: