Jul 17, 2009

Joe Muscat michud

Jekk qatt kien hemm bżonn ta’ konferma fuq il-viżjoni politika zbaljata tal-Kap tal-Oppożizzjoni, kulma wieħed għandu jagħmel hu li jiftakar kif Joe Muscat kien minn ta’ quddiem nett biex ifiehem lill-Islandiżi li posthom mhux fl-Unjoni Ewropea!

Ovvjament, dan kien qabel ma’ Muscat għadda mill-proċess ta’ konverżjoni li llum wasslu biex, għall-konvenjenza, jiftaħar kemm hu favur l-Ewropa. Il-ħidma sfieqa ta’ Muscat kontra l-Unjoni Ewropea wasslitu biex imur lil hinn mill-konfini lokali u pprova jikkonvinċi wkoll lit-320,000 Islandiż biex jirrifjutaw sħubija fl-Unjoni Ewropea. Parir ħażin, li kompla ġie kkonfermat mill-kriżi finanzjarja ta’ bħalissa fejn l-Islanda kienet fost l-aktar pajjiżi milquta ħażin.

Fatt li wassal lill-Gvern Islandiż biex jipproponi sħubija fl-Unjoni Ewropea u għalhekk propju il-bierah il-Parlament Islandiż iddecieda favur li jibda n-negozjati mal-UE u wara n-negozjati jmur ghal Referendum. Ta’ min jgħid li l-Islanda diġa għandha rabtiet mill-qrib mal-Unjoni Ewropea, fosthom fis-settur tas-sajd, fejn permezz ta’ ftehim bilaterali, sajjieda mill-Unjoni Ewropea u mill-Islanda jistgħu jwettqu dak li jissejjaħ Exchange of Fishing Possibilities.

Il-Gvern Islandiż qed jaghmel dan il-pass anke ghax ghadda minn l-akbar maltempata ekonomika fl-aħħar għexieren ta’ snin. Ironija meta tiftakar li kien hemm min tahom parir biex jibqgħu barra. L-istess persuna li llum qed taspira li tagħti pariri lill-poplu Malti dwar kif jista’ jibqa’ jimxi ‘l quddiem.

No comments: