Jul 15, 2009

It-Torri tal-Gharghur restawrat

Verament niehu gost meta tara post li kien zdingat jerga jiehu r-ruh. Hekk ghamilt nhar il-Ħadd li għadda meta kont preżenti għal ftuħ mill-ġdid tat-torri Semaforu fil-Għargħur wara li saru fuqu restawr estensiv mill-ħaddiema tat-Taqsima tar-Restawr tal-Ministeru bl-appoġġ finanzjarju wkoll tal-Kunsill Lokali tal-Għargħur.

Dan it-Torri li jinsab eżattament fid-daħla tal-lokalita’, hu wieħed minn sensiela ta’ torrijiet madwar Malta u Għawdex li kienu jintużaw sabiex jasal messaġġ minn naħa għall-oħra tal-gżejjer Maltin, permezz ta’ paletti kbar bħala indikazzjoni li kien ġej l-għadu. Għalhekk dan it-torri li nbena fis-sena 1848, kellu rwol importanti ħafna fid-difiża tal-pajjiż. Kienet ħaġa sabiħa li waqt l-attivita tal-inawgurazzjoni tar-restawr ta’ dan it-torri kien hemm re-enactment u wirja ta’ oġġetti relatati mad-difiza ta' pajjizna mill-Malta Command Group .

Fil-gimghat li gejjin se nibdew xoghlijiet ohra ta' restawr fir-rahal pittoresk tal-Gharghur. Hekk kif tghaddi l-festa se jsir xoghol fuq ir-recint taz-zuntier tal-Knisja Parrokjali kif ukoll tkomplija ta' xoghol ta' restawr fuq il-ħitan tal-Victoria Lines li hemm bejn il-Għargħur u n-Naxxar.

No comments: