Jul 30, 2009

L-ewwel ma tiekol l-għajn

Il-Malti jgħid li l-ewwel ma tiekol l-għajn! Għalhekk irridu nagħmlu kull sforz possibbli sabiex pajjiżna naghmluh jidher dejjem aktar atraenti, l-ewwel u qabel kollox ghalina li ngħixu f’dan il-pajjiż u t-tieni għat-turisti li jżuruna.

Il-bierah żort ix-xogħlijiet li jinsabu għaddejjin bejn il-Ministeru tieghi u l-ADT fuq l-Għalqa ta’ Kola fir-Rabat eżattament qabel ma wieħed jidħol fil-Belt tal-Mdina. Din iż-żona li kienet abbandunata u mitluqa issa qed isirilha xogħol ta’ tisbiħ fejn fost l-oħrajn se jsir parkeġġ organizzat u se jigu installati numru ta' hwat b'sigar tac-citru. B’dan il-proġett qed ukoll jitneħħa kull detriment għas-saħħa lir-residenti, ikkaġunat mit-trabijiet li kienu jkunu generati minn dan is-sit.

Matul l-ahhar gimghat ghamilna bosta xoghol biex intejbu l-prodott turistiku. Ghamilna xoghol ta' upgrading qawwi fiz-zona kummercjali u turistika ta' Tas-Sliema. Il-haddiema tal-Maintenance Unit wettqu xoghol qawwi ta' manutenzjoni fiz-zona ta' Bugibba u l-Mellieha. Ghal dak li ghandu x'jaqsam mal-bajjiet dan is-sajf biddilna s-slielen kollha tax-xtajtiet taghna u biddilna l-bins l-antiki b'400 wheelie bin madwar il-bajjiet tagħna sabiex anki l-bajjiet ikunu jistgħu jinżammu nodfa kontinwament. Ziedna l-frekwenza tat-tindif fuq il-bajjiet kif ukoll darba fil-ġimgħa il-bajjiet tar-ramel qiegħed isir sand sifting.
Ma nistax nghid li jien sodisfatt. Fadal hafna x'isir. Anke fil-qasam tal-indafa pubblika. Minkejja dak kollu li ghamilna fil-qasam tal-immanigjar tal-iskart, dan il-pajjiz ghadu mhux nadif bizzejjed. L-iskart ma jaqax mis-sema. Ma joholqux il-gvern. Noholquh ahna. Matul l-ahhar granet il-kelliem tal-Opposizzjoni ghall-Ambjent qal li hemm bzonn aktar infurzar. Veru li hemm bzonn. Li ma qalx hu li hafna mill-infurzar jiddependi ukoll mill-hafna Kunsilli Lokali b'maggoranza tal-PL. Ma qalx ukoll meta hadna l-inizjattiva tal-ekokontribuzzjoni fuq il-basktijiet tal-plastik biex neqirdu dik is-sehta li kienet timla t-toroq ta' pajjizna, ma sibniex l-appogg tal-Opposizzjoni. Bhas-soltu sibnihom idahhlu d-dubji !

No comments: