Jul 29, 2009

Minn swiedija ghal sbuhija

Il-Kon Katidral ta' San Ġwann u l-Belt Valletta mhux biss huma wirt nazzjonali iżda huma wkoll wirt Ewropew u ghalhekk hu dmir taghna bhala Maltin u Ewropej li nghozzuhom u ntejbuhom. Kien dan il-messagg principali li ghaddejt lill-media waqt żjara li għamilt il-bierah fi tmiem restawr fuq il-faċċati tal-Kon Katidral ta' San Ġwann, fil-Belt Valletta. Ir-restawr fuq il-faċċata fi Triq il-Merkanti beda f'Ġunju tas-sena li għaddiet, imbagħad kien segwit b'dak fi Triq ir-Repubblika. Bħalissa qed isir restawr u konservazzjoni metikoluża fuq il-faċċata fi Triq Santa Luċija.

Ix-xoghol ta' restawr, li qed isir minn ħaddiema mit-Taqsima tar-Restawr fil-Ministeru tieghi, hu ħolqa minn katina ta' proġetti li qed isiru fil-Belt Valletta. Bħalissa qed isir restawr, fost oħrajn fuq il-faċċata tal-Berġa ta' Kastilja u fuq il-faċċata tal-Palazz tal-President. Sar ukoll xogħol fuq il-Biblijoteka Nazzjonali u bħalissa qed isir xogħol fuq is-saqaf tagħha. Dan minbarra x-xoghol li ghaddejja bhalissa fuq Piazza San Gorg biex minn cimiterju ta' karozzi nitrasformawha fl-ikbar piazza ghal poplu. Dawn l-interventi kollha ta' restawr u proġetti ġodda qed isiru biex il-Belt Valletta tkun ġojjell aktar ileqq għall-Maltin u għat-turisti li jżuruna.

Jien u ndur mal-perita inkarigata mix-xoghol Jean Frendo stajt nammira x-xoghol ta' lavur fuq il-bini barokk, liema lavur kont bilkemm tarah bis-swiedija li kellu ! Impressjonajt ruhi bil-lavur ta' tmintax-il saljatura, skolpiti b'ħila artistika kbira, tal-gallerija principali li taghti fuq Triq il-Merkanti. Verament xoghol sabih. Fil-granet li gejjin behsiebna inhabru inizjattiva ohra ghal din it-triq fil-Belt Valletta.
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20090728/local/cathedral-facades-being-restored

No comments: